Ontwikkelingen Laan 1945 in Weurt

De gemeente Beuningen werkt bij Laan 1945 in Weurt mee aan een landelijke proef. Bij deze proef krijgen bewoners meer inspraak over hun leef- en woonomgeving. Normaal gesproken heeft elk gebied een vastomlijnd bestemmingsplan, waarin staat wat er wel en niet gebouwd/ontwikkeld mag worden in dat gebied. De Rijksoverheid wil eens buiten deze kaders kijken door deze kaders flexibel te maken. Daarom denken nu inwoners, omwonenden en ondernemers van Laan 1945 na over de mogelijkheden om deze straat te ontwikkelen tot het kloppend hart van Weurt.

Initiatiefgroepen
In 2014 vonden eerder twee ‘Weurtlab’ bijeenkomsten plaats. Op 25 juni, tijdens het 2e Weurtlab, meldden enthousiaste toehoorders zich aan om deel te nemen in initiatiefgroepen. Tien inwoners van Weurt maken nu tijd vrij om mee te denken en ideeën uit te werken voor Laan 1945. Inmiddels zijn twee initiatiefgroepen gevormd. De initiatiefgroep straatbeeld en de initiatiefgroep horeca. Weurt zoekt nog een derde groep. Een groep die nadenkt over het flexibel bestemmingsplan. Hierin staat wat er met de ruimte in Laan 1945 mag gebeuren. Mag er bijvoorbeeld gebouwd worden? En welke activiteiten zijn er mogelijk?

Het derde Weurtlab
Op woensdag 5 november vindt het 3e Weurtlab plaats vanaf 20.00 uur in de kantine van de voetbalvereniging WVW aan de Wethouder Broekmanstraat 38 in Weurt. Burgemeester Carol van Eert leidt de avond. Tijdens het Weurtlab komen de volgende onderwerpen aan bod: de stand van zaken, de bezigheden van de initiatiefgroepen staatbeeld en horeca, het flexibel bestemmingsplan, en hoe Weurt zichzelf meer en beter kan promoten. Iedereen, met of zonder een idee, is welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het Weurtlab via gemeente@beuningen.nl of via www.facebook.com/ontwikkelingenweurt.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.