Onrust onder wijkbewoners Waterkwartier

Bewoners Waterkwartier keren zich tegen renovatieplannen Portaal. Gebrek aan transparantie, gebrekkige informatie en onzekerheid over woonlasten in de toekomst zijn de belangrijkste klachten.

Plannen van woningcorporatie Portaal hebben tot onrust geleid in de Nijmeegse wijk het Waterkwartier. Portaal wil de woningen duurzaam renoveren. Het gaat om 210 woningen van Industrieweg tot Nierstraat. Portaal wil de woningen ‘nul-op-de-meter’ (NOM) maken, huizen die net zoveel energie opwekken als ze verbruiken. Een groep van zo’n 30 bewoners, verzameld in wat Portaal een ‘klankbordgroep’ noemt, zijn echter zeer ongerust over de plannen.

Bewoners vinden dat Portaal gebrekkig communiceert en de bewoners niet transparant informeert. De klankbordgroep werd gevraagd om mee te denken en als sparringpartner te dienen. Daarna moet Portaal 70% van de wijk overtuigen voordat het project doorgaat. De klankbordgroep vind echter dat de stemmen die nu worden uitgebracht ongeldig zijn omdat veel informatie nog niet bekend is bij bewoners. Lid van de klankbordgroep Bart van Berkel: “In eerste instantie werd gesproken over een keuze tussen een renovatie met energielabel B en een NOM-renovatie. Opeens verdween die keuze en werd in sneltreinvaart ingezet op de duurdere NOM-renovatie. Daardoor is er een slordig proces ontstaan, wat in het nadeel is van de huurders. Inmiddels is het stemmen al begonnen, maar is er nog veel onduidelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de woonlasten als de overheidsregeling voor zonnepanelen verdwijnt? Het kabinet schaft die regeling in 2020 af. Portaal heeft mondeling toegezegd dat ook daarna de belofte van gelijke woonlasten overeind blijft, maar wil dat niet op papier zetten. Naar eigen zeggen omdat het dan te ingewikkeld wordt voor mensen. Ik vind dat erg vreemd, als meer uitleg nodig is dan moet je die geven, maar hoe dan ook moeten belangrijke voorwaarden op papier worden gezet. Als dit over 10 jaar een stevig financieel probleem oplevert zijn mondelinge beloften niet genoeg.”

Naast de gebrekkige informatieverstrekking over de financiële gevolgen is er ook ontevredenheid over het feit dat per huishouden andere afspraken gemaakt worden. Ook over de financiële bijdrage.
Buurtbewoner Ruud van Lierop: “We krijgen dezelfde renovatie. Dat wil zeggen betere isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp ter vervanging van de cv-ketel. Toch gaan we voor verschillende bedragen betalen. Voor wie nu al minder energie verbruikt (minder dan 150 per maand) is deze renovatie niet rendabel. Zouden zij geen korting krijgen dan gaan zij er dus op achteruit . Portaal lost dat op door deze huishoudens een korting te geven. Dat geld halen ze op bij de andere bewoners door voor hen de renovatiekosten straks wat hoger te maken. Zo ontstaat er dus een verschillende bijdrage in de renovatiekosten, terwijl we allemaal dezelfde renovatie krijgen. Dat is toch niet eerlijk?”

Een ander verschil tussen de aanbiedingen betreft nieuwe keukens en badkamers.
Lid van de klankbordgroep Corry Schamp: “Normaal krijg je onderhoud aan keukens en andere gebreken in de woning als het nodig is. Of na een bepaald aantal jaren. Wij hebben jaren gevraagd om goed onderhoud. Dat gebeurde nooit. Nu kan er in de individuele gesprekken opeens van alles. Zo worden lukraak nieuwe keukens en badkamers uitgedeeld. Natuurlijk zijn mensen daar blij mee, maar dat voelt als omkoping. Dat onderhoud staat namelijk los van de renovatie en moet sowieso gebeuren. Niet alleen wanneer de woningcorporatie de handtekening wil hebben voor een bepaald project.”

Vanwege deze situatie heeft de klankbordgroep in een brandbrief gevraagd om een gesprek met Portaal. In dit gesprek heeft de wijk gevraagd om de huidige stemming stop te zetten en terug te gaan naar maken van een nieuw renovatievoorstel. In dat nieuwe proces eisen zij open communicatie met de wijk en garanties omtrent financiering en technische kwaliteit. Portaal heeft echter laten weten hier niets in te zien en wil de stemming doorzetten. De klankbordgroep beraadt zich op verdere stappen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.