ONP/PSP’92 presenteert radikaal-links perspectief

Woensdagavond 9 juli heeft Sent Wierda namens de Onafhankelijke Nijmeegse Partij en de Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 in Nijmegen aan Kristie Lamers, plv. voorzitter van de gemeenteraad, en aan Harriët Tiemens, wethouder van Financiën, een alternatieve Perspectiefnota gepresenteerd. Het College van SP, GroenLinks, PvdA, Nijmeegse Fractie en VSP heeft dit jaar gekozen om geen politiek-inhoudelijke Perspectiefnota aan te bieden aan de gemeenteraad en daarmee de gemeenteraad haar recht om kaders te stellen voor de Stadsbegroting ontnomen. “Wij hebben in de verkiezingscampagne beloofd oppositie te voeren en de gemeenteraad wakker te houden als dat moet. Dit is zo’n moment. Door het aanbieden van ons radikaal-linkse alternatief markeren wij dat de Perspectiefnota ontbreekt en dat wij deze missen.”, aldus politiek leider Sent Wierda.

 

Kristie Lamers gaf aan het initiatief te waarderen en de nota op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 3 september te plaatsen. Wierda hierover: “Ik ben blij dat het initiatief om deze nota te formuleren gewaardeerd wordt. Het zal de laatste Perspectiefnota zijn, want de gemeenteraad heeft nu zelfs besloten om de Perspectiefnota samen te voegen met de Voorjaarsnota. De financiële cycli gaan zo door elkaar lopen en een financiële wirwar is het gevolg. De ONP/PSP’92 is benieuwd wat we van onze voorstellen terug zullen zien in de Stadsbegroting 2015-2019 die in het najaar gepresenteerd wordt.”

 

Ook wethouder Tiemens ontving de alternatieve Perspectiefnota en beloofde om deze te lezen om te bezien welke suggesties meegenomen kunnen worden. Wierda: “Wij blijven kiezen voor links en lokaal en wensen dat dit sociale en lokale stadsbestuur dat ook zal blijven doen.”

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.