Onderzoek naar grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

De gemeenten Nijmegen en Berg en Dal onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor enkele grenscorrecties tussen beide gemeenten. Op een aantal plaatsen loopt de grens nu onlogisch. De gemeenten onderzoeken of dit verbeterd kan worden. 

De grens loopt bijvoorbeeld door een parkeerplaats, maar ook dwars door een restaurant, een woonzorgcomplex en enkele (woon-)percelen. De gemeenten gaan de komende periode inventariseren wat de voor- en nadelen zijn van een wijziging van de gemeentegrens.

Zo gaan beide gemeenten onder meer in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden over de eventuele gevolgen van zo’n grenscorrectie en om hun mening te horen. Zo’n correctie zou kunnen betekenen dat sommige woningen of percelen in een andere gemeente komt te liggen. De inwoners en eigenaren die hier mee te maken kunnen krijgen worden binnenkort uitgenodigd voor dit gesprek.

Aan de hand van dit gezamenlijke gesprek en met afweging van andere belangen (zoals kosten, praktische gevolgen) wordt een voorstel gedaan aan de beide gemeenteraden om de grens wel of niet aan te passen.

De verwachting is dat het definitieve besluit van beide gemeenteraden medio 2018 plaatsvindt. Het besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de provincie Gelderland en de minister van Binnenlandse Zaken. De grenscorrectie kan dan naar verwachting ingaan per 2019 of 2020.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.