Onderzoek: avondparkeren Nijmegen succesvol

De wijzigingen die de gemeente heeft doorgevoerd in het parkeerbeleid en in de parkeercapaciteit zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen in de binnenstad is verbeterd. Bezoekers en bewoners vinden makkelijker een parkeerplaats en de parkeerdruk op straat neemt af door het goedkope avondtarief van 50 cent in de parkeergarages. Het aantal parkeerders in de binnenstad nam de afgelopen twee jaar niet af.

Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van de gemeente onder 4000 Nijmegenaren en een parkeertellingenonderzoek van Ecorys Nederland. Beide onderzoeken werden dit jaar afgenomen.

Van de ondervraagde Nijmegenaren zegt 82 procent tevreden te zijn met de invoering van het avondparkeren, 9 procent is ontevreden. Bijna een kwart geeft aan dat zij door de maatregel eerder het centrum zullen bezoeken. Uit het parkeertellingenonderzoek van Ecorys blijkt dat het betaald parkeren in de avonduren geen negatieve effecten heeft op de totale aantallen parkeerders. Het aantal auto’s op straat en in de garages was in 2011 vergelijkbaar met 2013.

Volgens de onderzoekers  parkeren doelgroepen steeds meer op plaatsen waar de gemeente dat gewenst acht. Bewoners en andere vergunninghouders op straat, bezoekers in de garage. Ook is het gebruik van het transferium in Nijmegen-Noord (Waalsprinter) ten opzichte van  2011 met zo’n 600 voertuigen per maand toegenomen. Dit schept ruimte op straat voor vergunninghouders. Van deze groep staan in vergelijking met twee jaar geleden 261 (19 procent) meer auto’s op straat.

In termen van aantallen geparkeerde auto’s verschillen 2011 en 2013 nauwelijks. Op de meetmomenten staan er telkens ongeveer evenveel auto’s geparkeerd. De grote verandering zit in wie er parkeert en waar men parkeert. Zo is het parkeren door bezoekers op de gemeten zaterdagmiddag afgenomen. De onderzoekers geven aan dat de oorzaken daarvan primair buiten het parkeerbeleid moeten worden gezocht. Zij verwijzen daarbij naar landelijke trends in binnensteden die sterke concurrentie ondervinden van bijvoorbeeld internetwinkels, mindere economische omstandigheden, maar ook naar praktische omstandigheden bij het moment van meten. Het was in vergelijking met 2011 zeer slecht weer en het Molenpoortdak is deze keer niet meegenomen in de tellingen waardoor deze locatie (300 voertuigen) in tegenstelling tot twee jaar geleden niet is meegeteld.

Op de dinsdagmiddag en doordeweekse avond nam het bezoek toe. Die uitbreiding zit vooral in een aanzienlijke stijging van het gebruik van de parkeergarages. De invoering van het avondparkeren op straat in combinatie met het toepassen van een laag tarief in de garages leidt ertoe dat bezoekers de garages goed weten te vinden. De data duiden er volgens Ecorys op dat de maatregelen die de gemeente heeft genomen om het parkeren te verplaatsen van straat naar garage succesvol zijn.

Het ondervraagde stadspanel is tevreden over het goedkope tarief van 50 cent in de garages, maar heeft ook nog een paar kanttekeningen. Zo wezen ondernemers erop dat sommige plekken in de stad op grotere afstand van de garages liggen. De gemeente heeft daarom op een aantal parkeerterreinen (Julianaplein en Joris Ivensplein) ook het goedkope avondtarief ingevoerd. Daarnaast neemt de gemeente aanvullende maatregelen om de veiligheidsperceptie in met name de Eiermarktgarage te vergroten.

Bijna 60 procent van de Nijmegenaren die in het centrum wonen is tevreden tot zeer tevreden over de parkeermogelijkheden in hun buurt. Een kwart van de ondervraagden is ontevreden. Eén op de drie geeft aan dat het stadscentrum lastig bereikbaar is voor bezoekers (het onderzoek vond plaats vóór de opening van de tweede stadsbrug). Tegelijkertijd constateert 77 procent dat het waarschijnlijk onmogelijk is om parkeervraagstukken in het centrum naar ieders tevredenheid op te lossen.

Ringstraten

De maatregel om in vijf ringstraten vergunninghouders tussen 11.00 en 17.00 uur op andere plekken in de stad te laten parkeren om ruimte te maken voor kortparkerend winkelend publiek zorgt volgens Ecorys voor een herverdeling van de auto’s over de binnenstad. Het parkeertellingenonderzoek toont aan dat de vrije ruimte overdag in de ringstraten daadwerkelijk wordt gebruikt door bezoekers en dat vergunninghouders elders in het centrum parkeren. In de avonden is er meer ruimte voor de vergunninghouders vanwege het avondparkeren dat veel bezoekers naar de goedkopere garages laat uitwijken. Uit het gemeentelijke onderzoek blijkt dat de meningen over dit systeem verdeeld zijn. De groep voorstanders is met 32 procent vrijwel even groot als de tegenstanders (33 procent). Met name ondernemers zijn erg tevreden over de maatregel. Veel consumenten kunnen volgens hen weer een parkeerplek vinden waar ze die zoeken. Het oplopende tarief voor de kortparkeerders vinden zij niet meer nodig. Het college van B&W is het daarmee eens en stelt de raad daarom voor dit oplopende tarief af te schaffen omdat de parkeerdruk in de huidige situatie acceptabel is.

 

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.