Ondertekening intentieverklaring zandafvoer Beuningse Plas

Overeenstemming over de zandafvoer vanaf de Beuningse Plas over Nijmeegs grondgebied is weer een stap dichterbij. De wethouders ruimte en stedelijke ontwikkeling van de gemeenten Beuningen en Nijmegen, de heren De Klein en Velthuis, hebben vandaag hun handtekening gezet onder een intentieverklaring over de wijze van transport van het zand en grind uit de Beuningse Plas.

Met de intentieverklaring verklaren beide partijen overeenstemming te willen bereiken over de voorwaarden waaronder de transportband vanaf de Beuningse plas via Nijmeegse grondgebied naar het Maas-Waalkanaal wordt gerealiseerd.

Zandwinning Beuningse Plas
De gemeente Beuningen gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van de kern Beuningen. Hierdoor ontstaat daar in de toekomst een recreatieve waterplas: de Beuningse Plas. De komende jaren wordt deze plas gegraven en de omgeving ingericht. Het totale project wordt uiterlijk in 2035 afgerond.

Het gewonnen zand uit de Beuningse Plas moet worden vervoerd naar de afnemers. Minimaal 75% van het gewonnen zand wordt per transportband afgevoerd. Het overige deel zal met vrachtwagens worden afgevoerd. De transportband loopt van de Beuningse Plas naar een losplaats aan het Maas-Waalkanaal. Daar zal het zand met schepen verder worden getransporteerd. Het beoogde tracé loopt parallel langs de A73 en de Neerbosscheweg. De gemeente Beuningen en de ontzander spannen zich in om dankzij de transportband het aantal vrachtwagens over de weg te verminderen, en voor het vervoer dat wel via de weg gaat, gebruik te maken van milieuvriendelijkere vrachtwagens. Door deze keuzes is de uitstoot van CO2 minimaal.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.