Oktober is Karel de Grote-maand bij LUX en ACTA!

Waar in andere landen de 1200ste sterfdag van Karel de Grote (747-814) groots wordt herdacht, is er in Nederland nauwelijks aandacht voor. Nijmegen is echter een uitzondering. In oktober organiseren LUX en ACTA! levende geschiedenis een serie van drie publiekslezingen waarin er wordt ingegaan op de betekenis van Charlemagne en zijn erfenis voor Europa. Niet alleen het verleden staat centraal, in een afsluitend debat krijgt ook de toekomst volop aandacht.

ZO 12/10/14 Karel de Grote #1 – Vader van Europa
Karel de Grote, Charlemagne, Carolus Magnus: in vele talen en landen is hij bekend. Vele heldendaden worden aan hem toegeschreven. Hij wordt zelfs geroemd als de man die de fundamenten legde voor Europa. Peter Rietbergen onderzocht welke invloed Karel de Grote op zijn wereld uitoefende. Met het perspectief vanuit de omringende staten, zoals Byzantium en het Islamitische Rijk. Zo laat hij nieuw licht schijnen op de persoon van Charlemegne, zijn rijk en zijn betekenis voor de Europese geschiedenis.
spreker: Prof. dr. Peter Rietbergen (Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit)

ZO 19/10/14 Karel de Grote #2 – Charlemagne als literair icoon
In deze tweede lezing belicht dr. Ludo Jongen Karel de Grote als cultuurhistorisch icoon en als literair fenomeen. De vorst speelt al vanaf zijn geboorte een grote rol in verhalen, vertellingen en romans die de wereld van de middeleeuwen en latere tijden kleurden.
spreker: dr. Ludo Jongen (Neerlandicus Universiteit Leiden)

DO 23/10/14 Karel de Grote #3 – Een beeld van zijn tijd en persoonlijkheid
Raoul Bauer belicht de fascinerende persoonlijkheid van Charlemagne en zijn rol in de complexe politiek van zijn tijd op basis van recent onderzoek. Van zijn hand verscheen onlangs de monumentale biografie ‘Karel de Grote – Een keizer op de grens van twee werelden’.
spreker: Prof. dr. Raoul Bauer (Cultuurgeschiedenis, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas, Leuven)

ZO 26/10/14 Afsluitend debat – De toekomstagenda van Europa
Als afsluiting van de lezingenserie, het Karel de Grote Jaar en de 24 Uur van Nijmeegse Geschiedenis kijken we naar het Europa van morgen. Verschillende panelleden beschrijven hun toekomstagenda voor Europa en geven hun Europa-ideaal. Vervolgens gaan ze met elkaar in debat.
sprekers: prof. dr. Peter Rietbergen (Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit), dr. Wim van Meurs (Geschiedenis, Radboud Universiteit), Piet Besselink (Raad van Bestuur Royal HaskoningDHV), Freddy Heinzel (Honorair Consul voor Nederland en Duitsland), prof. Carla van Baalen (Directeur centrum voor Parlementaire Geschiedenis)
gespreksleider: Rob Janssen (De Spraakmaker)

De Karel de Grote-lezingen worden mogelijk gemaakt door ACTA! levende geschiedenis, De Spraakmaker, Europa Direct Nijmegen en de 24 uur van de Nijmeegse geschiedenis.

Op zondag 12 oktober vindt de eerste Karel de Grote lezing om 15.00 uur in DROOMvilla LUX plaats. Voor meer informatie en kaarten: www.lux-nijmegen.nl/debat

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.