Noodopvang in voormalig belastingkantoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft besloten positief te reageren op een verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om noodopvang te realiseren voor 500 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen kort na de zomer hun intrek nemen in het pand.

Op 17 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie “verhoogde instroom vluchtelingen”. Hierin is aangegeven dat Nijmegen een stap vooruit wil doen wanneer het gaat om de opvang van vluchtelingen. De realisatie van deze noodopvang is hier het eerste uitvloeisel van. Nog steeds is de toestroom van vluchtelingen naar Europa en naar Nederland hoog. De verwachting is dat dit de komende maanden niet minder zal worden. Daarom heeft het college besloten mee te werken aan het verzoek van het COA.

Het is de bedoeling dat de noodopvang in de Stieltjesstraat voor 2 jaar gaat gelden. Daarna wordt het kantoor geschikt gemaakt voor maximaal 150 mensen met een verblijfsvergunning. Dit voor een periode van 8 tot 10 jaar. Omwonenden van het pand aan de Stieltjesstraat zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Ook op de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) is alle informatie beschikbaar. Op maandag 4 april organiseert de gemeente een inloopavond waar mensen vragen kunnen stellen. Deze avond vindt plaats in Doornroosje en is van 18.30 uur – 21.30 uur. Het eerste deel (tot 20.00 uur) is voor omwonenden en vanaf 20.00 uur is iedere belangstellende welkom.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.