Gemeente Nijmegen wil minder roet in de lucht

De gemeente Nijmegen gaat voor 40 procent minder roet in de lucht in het jaar 2020 ten opzichte van 2014. Om dit te bereiken wordt er een roetreductienorm vastgesteld. Deze Nijmeegse roetreductienorm heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met het vaststellen van de norm worden maatregelen uitgewerkt om deze doelstelling te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van schonere scheepvaart op de Waal en het bewuster omgaan met houtstook.

De gemeente streeft naar een groene stad met een gezonde luchtkwaliteit. Op dit moment bestaat er wel een Europese norm voor fijn stof en stikstofdioxide (NO2) en enkele andere stoffen, maar voor roet bestaat nog geen norm. Roet is een stof die lokaal goed aangepakt kan worden en een duidelijke relatie heeft met gezondheid. Voor een stad als Nijmegen, European Green Capital 2018, past het om een sterke ambitie uit te spreken. Ook een aantal andere Nederlandse gemeenten is actief op het gebied van roetreductie. Bijvoorbeeld Amsterdam heeft in haar duurzaamheidsagenda een doel voor reductie van roet gesteld.

Ongezonde luchtkwaliteit veroorzaakt volgens het RIVM ongeveer 5 procent van de totale ziekte in Nederland, ook al wordt er  in vrijwel heel Nederland voldaan aan de wettelijke normen voor fijn stof en NO2. Momenteel bekijkt GGD Gelderland-Zuid voor de gemeente wat de lokale gezondheidseffecten zijn van een roetreductienorm. Resultaten verwachten de gemeente in het najaar van 2016.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.