Nijmegen start offensief voor schone lucht

De gemeente Nijmegen investeert de komende jaren extra in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele stad. Nijmegen onderzoekt onder meer of het mogelijk is om als eerste gemeente in Nederland een milieuzone voor de hele gemeente in te stellen.

Het streven is om de Nijmeegse lucht in 2022 al veel schoner te laten zijn. In Nederland sterven mensen volgens de GGD gemiddeld 13 maanden eerder door ‘vuile’ lucht.

Een milieuzone voor de hele stad kan een belangrijke maatregel zijn omdat het weren van sterk vervuilende voertuigen bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Door dat niet alleen te beperken tot het hart van het stadscentrum, waar al relatief weinig verkeer komt, kan de hele stad mee profiteren van gezondere leefomstandigheden. De gemeente wil samen met vertegenwoordigers van de transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en gezondheidsorganisaties bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de beste manier is om een milieuzone in te voeren.

Het onderzoek naar de milieuzone maakt onderdeel uit van een veel breder pakket aan maatregelen. Op allerlei fronten zijn acties noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lucht in 2022 schoner is. Het stimuleren van schonere scheepvaart is een belangrijk element omdat er jaarlijks grote aantallen schepen over de Waal door Nijmegen varen die (binnen Nijmegen) voor ongeveer evenveel uitstoot zorgen als het verkeer op de weg. Daarom stimuleert de gemeente het tanken van LNG en het elektrisch varen en krijgen ‘schone’ schepen korting op het havengeld. Omdat dit een internationaal vraagstuk is, zal de stad volgend jaar gastheer zijn van een groot internationaal congres over schone scheepvaart.

Ook blijft de gemeente bedrijven stimuleren om hun uitstoot te beperken. Mede door de sluiting van de kolencentrale in 2016 is de industriële uitstoot al flink gedaald. Daarnaast zet de gemeente in op bijvoorbeeld spits mijden, meer elektrische oplaadpalen, voorlichting over het stoken van hout en het verbeteren en uitbreiden van fietspaden en looproutes.

Roetnorm Nijmegen
In Nederland leven we gemiddeld 13 maanden korter door luchtverontreiniging. Vuile lucht zorgt voor 5 procent van de ziektelast. Meest schadelijk zijn de ultrafijne deeltjes in rookgassen die via de longen tot in de bloedbaan doordringen. Het verminderen van roet in de lucht zorgt voor verlaging van negatieve gezondheidseffecten op inwoners van Nijmegen. Daarom is in oktober 2016 de Nijmeegse roetreductienorm vastgesteld door de Nijmeegse gemeenteraad. Deze roetreductienorm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. Om deze zelf opgelegde eis te halen , komt de gemeente met extra maatregelen om in 2022 te voldoen aan de roetreductienorm.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.