Nijmegen maakt studeren voor vluchtelingen mogelijk

Nijmeegse hogeropgeleide vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen steun tijdens hun studie en bij het vinden van een baan. De gemeente sluit hiervoor een convenant met het UAF, de stichting die vluchteling-studenten ondersteuning biedt tijdens hun studie in Nederland.

Naar schatting vestigen zich de komende jaren ruim 1000 statushouders in Nijmegen, waarvan rond de 25% (potentieel) hoogopgeleid is. Sommigen van hen hebben door de situatie in eigen land geen mogelijkheid gehad om te studeren of hun studie af te ronden. Ook is het diploma uit het land van herkomst niet altijd toereikend voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In veel gevallen is een (aanvullende) opleiding de snelste weg naar duurzame arbeidsparticipatie.

Vluchtelingen die willen studeren lopen kunnen tegen diverse moeilijkheden aan lopen. Soms komen zij door hun leeftijd niet meer in aanmerking voor studiefinanciering, vaak hebben ze een onvoldoende netwerk om een baan te vinden of lopen ze tegen regels aan. Het UAF ondersteunt studenten bij het voltooien van hun studie en de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Wethouder Turgay Tankir: “Een snelle start van integratie en participatie is essentieel voor de toekomstige kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Dat is in het belang van de vluchteling-student, maar ook van maatschappelijk belang. Daar waar nodig willen we deze statushouders ondersteuning bieden. Het UAF heeft hiervoor de juiste expertise in huis.”

Met het convenant is voor drie jaar tijd een bedrag van € 20.000 per jaar gemoeid. De gemeente betaalt het UAF begeleidingskosten per vluchteling; de inschatting is dat het jaarlijks om 10-12 vergunninghouders gaat.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.