Nijmegen investeert in minicontainers papierinzameling

Het college van B&W investeert 1,5 miljoen euro in de aanschaf van minicontainers voor oud papier. De minicontainers zijn bedoeld voor de laagbouwwoningen. Tot nu toe wordt oud papier los aangeboden aan de straat. Uit ervaring blijkt dat de inzameling van oud papier in een minicontainer betere resultaten oplevert. Meer oud papier in de minicontainer betekent meer hergebruik en minder restafval in de verbrandingsoven.

Wat verandert er en wat blijft er hetzelfde?
Alle Nijmeegse laagbouwwoningen ontvangen de papiercontainer op proef. Inwoners staan in eerste instantie niet altijd positief tegenover de invoering van de papiercontainer, maar zijn vaak snel gewend. Dar deelt daarom bij alle laagbouwwoningen een papiercontainer op proef uit. Mocht na zes maanden blijken dat de container echt niet bevalt dan kan een bewoner deze alsnog teruggeven. Bewoners van hoogbouwwoningen blijven papier met dozen of in bundels aanleveren. Dit omdat zij inpandig vaak onvoldoende ruimte hebben voor een container. Indien bewoners dit toch willen en er ook de ruimte voor is, bekijkt Dar samen met de bewoners naar de mogelijkheden. De inzameldagen van het oud papier veranderen niet.

Clubs en verenigingen
De inzameling van oud papier wordt verzorgd door Dar samen met verenigingen. Dar zorgt voor de voertuigen en de chauffeur en de verenigingen leveren vrijwilligers voor de inzameling. Vervolgens krijgt de vereniging een vergoeding voor het ingezamelde papier. Dit wijzigt niet. Wanneer een vereniging meer oud papier inzamelt, stijgt ook de vergoeding. De verenigingen die papier ophalen krijgen meer inkomsten voor de clubkas en profiteren dus ook van een beter inzamelresultaat van oud papier. De verenigingen zijn op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijzigingen van de inzamelmethode.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.