Nijmegen gaat experimenteren met bijstand

Nijmegen gaat definitief experimenteren met de bijstand. Op woensdag 5 juli besloot de gemeenteraad van Nijmegen al om geld vrij te maken voor het experiment. Op 10 juli kreeg de  gemeente definitieve goedkeuring van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het experiment gaat 1 december 2017 van start.

 

In de experimenten krijgen deelnemers meer ruimte om bij te verdienen, en er wordt meer uitgegaan van vertrouwen en keuzevrijheid. Er zullen voor drie groepen bijstandsgerechtigden andere regels gelden dan normaal. De eerste groep mag meer houden van eventuele bijverdiensten. Voor de tweede en derde groep geldt dit ook, in combinatie met een andere interventie. Groep twee krijgt een ontheffing van de re-integratieplicht, en het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om een voor hen nuttig pad richting werk te bewandelen. De derde groep krijgt juist een intensieve begeleiding aangeboden door het WerkBedrijf. Dit bestaat onder andere uit regelmatige groepsbijeenkomsten. Ook mogen deze deelnemers tot op zekere hoogte zelf beslissen welke re-integratieinstrumenten het WerkBedrijf voor ze inzet.
Wetenschappelijk onderzoek naar effect De resultaten van de experimenten worden wetenschappelijk onderzocht. Hiervoor wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit. Deelnemers worden gedurende het experiment, en een
periode daarna, gevolgd. Na afloop kunnen wetenschappelijk gefundeerde uitspraken worden gedaan over of de nieuwe aanpak leidt tot meer uitstroom naar werk, zoals gehoopt wordt. Maar ook of er effecten zijn op andere gebieden, zoals gezondheid, welzijn, schulden, bijscholing, of de mate waarin iemand vrijwilligerswerk doet. De experimenten lopen van 1 december 2017 tot 1 oktober 2019. De komende maanden werkt de gemeente hard aan het opzetten van de experimenten en aan de werving van deelnemers.

 

Mensen die op de hoogte willen blijven en misschien mee willen doen, kunnen zich alvast aanmelden
op www.nijmegen.nl/proefbijstand.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.