Nijmeegs ICT-bedrijf Masc neemt voorschot op WMO en Participatiewet

Met de overname van softwaremaker NoXqs in Elst neemt ICT-bedrijf Masc in Nijmegen alvast een voorschot op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op de Participatiewet. Beide wetten worden op 1 januari 2015 van kracht. Bij de overname medio november garandeert Masc het behoud van NoXqs’ visie en identiteit als ‘Social Enterprise’; het bedrijf verkleint al tien jaar de afstand tot de arbeidsmarkt voor haar werknemers.

De overname stelt NoXqs in staat door te groeien van sociale onderneming die tien jaar geleden is opgericht tot volwaardig functionerend commercieel bedrijf. Masc, dat haar klanten al twintig jaar een voorsprong geeft door inzet van software, ICT en webmarketing, haalt met NoXqs achttien gedreven en deskundige softwareontwikkelaars en projectleiders in huis die met tal van zorg-innovatieve producten stevig geworteld zijn in de ontwikkeling van software, specifiek voor de zorgsector.

De maatschappelijke doelstelling van NoXqs, het bieden van een veilige en vertrouwde werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijft onder de vlag van Masc recht overeind.

Twee derde van de medewerkers van NoXqs heeft een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Michiel Geurts, algemeen directeur van Masc: “Door nauw met ons samen te werken, bereikt NoXqs een commerciëlere bedrijfsvoering waardoor de zelfstandigheid van de onderneming, en van de mensen die er werken versterkt, wordt. Dat uit zich dan onder meer in minder afhankelijkheid van regelingen en subsidies van de overheid.”

Waarmee dan ook meteen de link met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet gelegd is. Michiel Geurts: “In dat verband willen we ook een pioniersrol vervullen. Door nu al deze stap te zetten, hopen we in de toekomst onze ervaringen met beide wetten te kunnen delen met andere bedrijven, al dan niet in de IT-sector. Natuurlijk kunnen we daarbij bogen op de deskundigheid en inmiddels opgedane ervaring bij NoXqs. Maar een bedrijf als NoXqs op zuiver commerciële grondslag, is, zover wij hebben kunnen nagaan, redelijk uniek in de wereld. We hebben slechts één voorganger kunnen lokaliseren, in Canada.”

NoXqs ontwikkelde zich in haar tienjarig bestaan tot volwaardig ontwikkelaar van webapplicaties en apps, waarbij de (eind)gebruikers steeds leidend zijn. Het bedrijf is bovendien zeer sterk in de conceptfase en helpt opdrachtgevers met de implementatie van nieuwe apps. NoXqs ontwikkelde al applicaties voor meerdere zorgorganisaties. Daarnaast producten als bijvoorbeeld Kieskompas, een visuele kieswijzer voor iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal. De overname van NoXqs door Masc krijgt medio november zijn beslag.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.