Nieuwe bestuursstructuur Talis

Op 1 juli wijzigt het bestuur van Talis. De corporatie, met ruim 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen, kiest voor een tweehoofdige raad van bestuur. Walter Hamers, sinds 2009 bestuurder van Talis, wordt voorzitter. Ronald Leushuis, nu directeur vastgoed bij de corporatie, treedt toe als lid van de raad van bestuur.

 

Met dit nieuwe bestuursmodel komt de directie als hiërarchische laag te vervallen. De top van de organisatie wordt gevormd door twee personen in plaats van de huidige vier functies. Deze verandering draagt bij aan het verlagen van de bedrijfslasten en daarmee aan het kostenbewust omgaan met maatschappelijke middelen. Ook stimuleert de nieuwe topstructuur een verdere horizontalisering van de organisatie, wat aansluit bij de koers die Talis vaart om meer regelruimte in de organisatie te leggen.

 

Als gevolg van een toenemende maatschappelijke en politieke complexiteit neemt de intensiteit van de bestuurlijke agenda toe. Met de keuze van Talis voor een tweehoofdige raad van bestuur versterkt Talis de draagkracht in de top van de organisatie. Ook de kwetsbaarheid van het bestuur is op deze wijze beter geborgd. Daarnaast sluit het nieuwe model aan op een toenemende vervlechting van het interne en externe bestuursdomein; de bestuurders hebben ieder een eigen aandachtsgebied, zodat beide gelijkwaardig vertegenwoordigd worden. Conform de Governancecode benoemt de raad van toezicht van Talis bestuurders voor een periode van vier jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk.

image004Voordat Ronald Leushuis (42) in januari 2012 bij Talis in dienst trad als directeur vastgoed, is hij werkzaam geweest bij de gemeenten Almere, Eindhoven en Nijmegen in het sociaal maatschappelijk domein. Walter Hamers is sinds 2009 bestuurder bij Talis.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.