Nierpatiënten beleven vandaag de primeur

CWZ en Digitalepoli.nl gaan voor persoonlijke zorg

Vandaag opent het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen haar eerste patiëntencommunity op het nieuwe online platform Digitalepoli.nl. Nierpatiënten van het CWZ bijten de spits af. Diëtist Sophie Luderer, die hen al jaren begeleidt, is hun gastvrouw op de site. Hoewel het woord ‘digitaal’ niet meteen warme gevoelens oproept, ziet het CWZ juist goede kansen om de zorg via digitaal contact persoonlijker te maken. Het ziekenhuis wil de komende jaren voor meer patiëntengroepen soortgelijke poli’s openen. 

Met de community wil het CWZ op een laagdrempelige manier extra interactie ondersteunen tussen enerzijds patiënten en zorgverleners en anderzijds patiënten onderling. ‘Ik kan bijvoorbeeld individuele zorgvragen beantwoorden’, licht Sophie Luderer toe, ‘maar ook heel makkelijk de voor deze groep complexe dieetinformatie delen. Plus nieuws, wetenschappelijke artikelen, video’s en folders. Verder biedt het zorgverleners de mogelijkheid om patiënten actief te benaderen met vragenlijsten over de gezondheidssituatie. De antwoorden bespreek je dan tijdens het eerstvolgende consult.’

Patiënt helpt zichzelf en anderen

CWZ verwacht dat het aantal individuele adviesvragen via telefoon en e-mail dankzij de digitale poli zal afnemen. Patiënten zullen via hun community vaak veel sneller en bovendien op het moment dat het hun uitkomt, relevante informatie en antwoord op hun vragen vinden. Daarbij is het platform zo goed afgeschermd voor de buitenwereld dat iemand ook zijn persoonlijke verhaal kwijt kan aan de zorgverlener. Daarnaast is er de forumfunctie: patiënten wisselen anoniem of onder eigen naam ideeën en meningen uit. De ervaring met dergelijke fora leert dat mensen elkaars kennis helpen vergroten. Goed geïnformeerde patiënten houden doorgaans langer zelf de regie over hun zorgproces.

Toekomst

De afdeling Dialyse heeft al ruim een jaar een actieve community op MijnZorgnet, een ander platform. Dit platform stopt echter per 1 januari met community’s. De technisch architect van MijnZorgnet, Wouter Tuil, is daarom gestart met Digitalepoli.nl. Het CWZ heeft de intentie dit platform voor meer patiëntengroepen open te stellen. Het is één van de manieren om de missie die het CWZ zichzelf stelt concreet te maken: zorg persoonlijk maken. Laagdrempelige, levendige community’s die de afstand tussen patiënten en zorgverleners verkleinen, worden ook voor de toekomst belangrijk gevonden. Als patiënten vaker thuis (denk aan thuisdialyse) of in de eerste lijn zorg ontvangen -zoals de verwachting is- dan blijft dankzij een community een goed en persoonlijk contact met de zorgverleners in het ziekenhuis bestaan. Het CWZ en Digitalepoli.nl zien kansen om daar de komende jaren samen met de patiënten verdere innovatieve invullingen aan te geven.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.