N.E.C. keert terug naar categorie 2

De licentiecommissie van de KNVB heeft N.E.C. ingedeeld in categorie 2 van het Financieel Ratingsysteem.  Dat bevestigde de voetbalbond maandag aan de Nijmeegse club. N.E.C. scoorde tijdens het laatste meetmoment 96 punten. Dat aantal is ruim voldoende voor een notering in de ‘veilige’ financiële categorie 2. Ook de cijfers over het boekjaar 2015-2016 van N.E.C. geven aan dat de club in beter financieel vaarwater terecht is gekomen.

Het seizoen 2015-2016 was sportief én financieel een succesvol jaar voor N.E.C. De Nijmeegse club werd afgelopen seizoen tiende met één van de laagste begrotingen in de Eredivisie. Het vooraf gestelde doel van handhaving werd daarmee ruimschoots bereikt. “Ook financieel gezien komt onze club nu langzamerhand in beter vaarwater”, aldus algemeen directeur Bart van Ingen.

Jaarcijfers en exploitatie

Het exploitatietekort van N.E.C. over het boekjaar 2015-2016 is met meer dan € 2.2 miljoen euro sterk teruggedrongen: van -€ 2.468.000 over het boekjaar 2014-2015 naar -€ 264.000 over het afgelopen boekjaar 2015-2016.

Bart van Ingen: “Doelstelling van onze club blijft om zonder hulp van derden, op eigen kracht een sluitende exploitatie te realiseren en daarbij de sportieve ambities en doelstellingen ook in het oog te houden. Dat is belangrijk voor de club, de spelers, de fans en onze sponsors.”

De prognose over het seizoen 2016-2017 is dat dit seizoen een klein positief bedrijfsresultaat op zal leveren, met name door commerciële omzetstijging en ingezette kostenbesparingen.

Transferinkomsten

In de zomer van 2015 realiseerde N.E.C. per saldo € 276.000 aan transfergelden. De komende jaren zal N.E.C. deels afhankelijk blijven van transferinkomsten, in de exploitatie maar ook om te kunnen herinvesteren in het voetbalbedrijf en de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.

Netto-omzet

De netto-omzet over het boekjaar 2015-2016 bedroeg € 12 miljoen. Ten opzichte van het boekjaar daarvoor betekent dit een stijging van € 3.7 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door onder meer promotie naar de Eredivisie en de daarmee samenhangende wedstrijdbaten, televisiegelden, horeca-omzetten en incidentele baten. Tevens werd er een additionele exploitatiebijdrage gedaan van € 1.3 miljoen door een investeerder. Van Ingen: “We hebben veel te danken aan onze groep trouwe investeerders de afgelopen jaren. Voor de lange termijn is het belangrijk om op eigen benen te kunnen staan.”

Bedrijfslasten

De kosten stegen ook, van € 8.8 miljoen in 2014-2015 naar € 10.3 miljoen in 2015-2016. Deze stijging komt onder andere door promotie naar de Eredivisie en de daarmee samenhangende hogere personeelslasten, wedstrijd- en trainingskosten, algemene kosten en verkoopkosten.

‘We zijn op de goede weg’

Algemeen directeur Bart van Ingen over de terugkeer naar de veilige categorie 2: “Na een intensieve periode van bezuinigen en financiële herstructurering over alle lagen van de organisatie hebben we een terugkeer naar categorie 2 weten te bewerkstelligen. Daar mogen we als club trots op zijn. Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar de Raad van Commissarissen en in het bijzonder Ton van Gaalen voor hun positief-kritische toezicht op en begeleiding van dit traject.”

Van Ingen vervolgt: “We zijn dus op de goede weg, maar dat houdt niet in dat we er al zijn en dat we de begroting en het spelersbudget direct op gaan schroeven. Financieel gezond worden kost tijd en we willen deze doelstelling juist voor de lange termijn waarborgen. Daarom blijft N.E.C. scherp op haar lasten. Onze financiële doelstelling blijft op eigen kracht een gezonde exploitatie te realiseren, onze sportieve doelstelling blijft handhaving in de Eredivisie.”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.