MUG-gemeenteraden beslissen donderdag over extra kosten herindeling

De gemeenteraad van Groesbeek neemt aanstaande donderdag 24 april een beslissing over de extra
herindelingskosten van ruim € 1.8 miljoen die nodig zijn voor de verbouwing van het gemeentehuis van
Groesbeek en ICT investeringen. 40% Van dit extra krediet wordt veroorzaakt door kosten die ook zonder
de herindeling gemaakt hadden moeten worden.

Het extra herindelingskrediet wordt naar inwonersaantal verdeeld over de drie gemeenten. Dit betekent dat
de gemeente Groesbeek ruim een miljoen bijdraagt, de gemeente Millingen aan de Rijn ruim 3 ton en
Ubbergen iets minder dan 5 ton.

De gemeenteraden van Millingen aan de Rijn en Ubbergen oordelen tijdens hun raadsvergaderingen in mei
over de extra kosten.

Verbouwing gemeentehuis Groesbeek en investeringen ICT
De verbouwing die nodig is om het gemeentehuis geschikt te maken voor de nieuwe organisatie en het
nieuwe bestuur kost ongeveer € 1.7 miljoen. Daar staat tegenover dat het gemeentehuis van Ubbergen
afgestoten kan worden. Dit levert in de gemeentebegroting een jaarlijkse besparing van € 245.000 op. De
verbouwing is daarmee binnen 10 jaar terugverdiend.

Op het gebied van ICT investeren de MUG-gemeenten in totaal voor € 1.3 miljoen. De grootste kostenpost
betreft het samenvoegen van alle computerprogramma’s van de drie gemeenten. Tevens maken de
gemeenten van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen die sowieso nodig zijn, tegelijkertijd op
te pakken. Hiermee is in totaal een bedrag van € 200.000,- gemoeid. Het gaat dan bijvoorbeeld om
investeringen die digitaal werken mogelijk maken.

Tot slot treden er kosten op die niet eerder voorzien waren. Het huidige papieren archief wordt uitgebreid en
de MUG-gemeenten hebben recent besloten de WABO-taken (o.a. bouw en milieuvergunningen) over te
dragen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Dat brengt eenmalige kosten met zich mee
vanwege de overgang van medewerkers, het digitaliseren van de dossiers met omgevingsvergunningen en
(ICT) voorzieningen om op afstand te kunnen werken (totale kosten € 560.000). De overdracht van de
WABO-taken naar de ODRN levert jaarlijks een voordeel van € 505.000 op. Ook deze kosten worden dus
snel terugverdiend.

Vergoeding herindeling
De MUG-gemeenten krijgen een vergoeding van € 10,0 miljoen van het Rijk voor de kosten die ze maken
om de herindeling mogelijk te maken. In 2012 hebben de gemeenteraden € 4,5 miljoen van dit budget
beschikbaar gesteld zodat gestart kon worden met de voorbereiding van de herindeling. De afgelopen
periode zijn voor huisvesting en ICT concrete plannen en berekeningen gemaakt. Deze plannen en
berekeningen hebben tot gevolg dat de oorspronkelijke raming van € 4,5 miljoen met ruim € 1.8 miljoen is
verhoogd naar € 6.3 miljoen

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.