Minister komt deels tegemoet aan wens burgemeesters

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is tevreden met het antwoord dat hij en tien andere burgemeesters hebben gekregen van minister van onderwijs Jet Bussemaker op een brandbrief over de positie van het Duits taalonderwijs in het MBO. 

Op donderdag 12 december is  in de Vaste Kamercommissie OCW de door de 11 centrumgemeenten gestuurde brief over het behoud van het Duitse taalonderwijs in het MBO besproken.

In haar antwoordbrief schrijft de minister  dat  het vak Duits voor de ROC’s niet verplicht gesteld zal worden, maar dat de ROC’s, die hiertoe noodzaak zien, de mogelijkheid geboden wordt om het Duits bekostigd en gekwalificeerd op te nemen in het programma. Burgemeester Bruls is redelijk tevreden met deze uitkomst: “Het belang van de Duitse taal in het MBO wordt hiermee bevestigd. Nog beter zou het zijn geweest als naast Engels ook Duits in het hele land een vast onderdeel van het curriculum zou zijn. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner en een goede kennis van het Duits, zeker in onze grensstreek, is onontbeerlijk. Onze gemeenten en de Euregio’s  blijven zich inzetten voor een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt én een goed aanbod aan Duits taalonderwijs. Ik ben blij met een aantal collega’s een bijdrage te hebben geleverd aan het debat over Nederland in Europa, waartoe ook kennis van de Duitse taal behoort. Nu is het onderwijs zelf aan zet.”  

 

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.