Minder rijksgeld voor Studenten OV kaart leidt tot duurder

Ieder jaar  worden de tarieven voor bus en regionale trein in de Stadsregio Arnhem Nijmegen aangepast. De aanpassing van het kilometertarief voor de bus valt in 2015 hoger uit  omdat Den Haag gekort heeft in de rijksbijdrage voor de Studenten OV kaart in de regio.

 

Per 1 januari 2015 worden in heel Nederland de tarieven van het openbaar vervoer aangepast. De verhoging van het basistarief voor bus en trein en de aanpassing van de tarieven voor de OV jaarkaart en abonnementen worden landelijk vastgesteld. De verhoging van het kilometertarief van de OV chipkaart voor de bus en de tarieven van de Breng abonnenten worden regionaal bepaald.

Compensatie lagere rijksbijdrage
Hermes, die rijdt onder de  merknaam Breng, ontvangt subsidie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor het leveren van openbaar vervoer. Daarnaast is de vervoerder zelf verantwoordelijk voor haar inkomsten uit de kaartverkoop en OV chipkaart. In deze verantwoordelijkheid mag Hermes tariefvoorstellen doen. Hermes heeft de stadsregio gevraagd de lagere rijksbijdrage voor de Studenten OV (SOV)kaart te mogen compenseren door een beperkte verhoging van het kilometertarief van de OV chipkaart voor het regionale busvervoer.

Kwaliteit overeind houden
De lagere rijksbijdrage moet links- of rechtsom verrekend worden. De stadsregio stemt daarom in met compensatie van 50% van de lagere opbrengsten voor de SOV kaart, zijnde 0,74 eurocent per kilometer. De tariefsverhoging geldt alleen voor incidentele reizigers die op saldo reizen en niet voor frequente reizigers met een abonnement. Met deze maatregel wil de stadsregio de kwaliteit van het regionale vervoer overeind houden.

De stadsregio betreurt de keuze om te korten op de rijksbijdrage voor het studentenvervoer in de regio. Portefeuillehouder Harriët Tiemens: “Ik ben niet gelukkig met het landelijke financieringssysteem waardoor korting op de SOV afgewenteld wordt op andere reizigers.” De stadsregio blijft zich dan ook inspannen om de  rijksbijdrage voor het openbaar vervoer op peil te houden, onder meer door hierover op landelijk niveau aandacht te blijven vragen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.