Middeleeuwse” web-applicatie ontwikkeld

De stichting Maelwael Van Lymborch heeft in samenwerking met Hendriks & van Doornewaard en MASC ICT een web-applicatie ontwikkeld om je eigen middeleeuwse kunstwerk te kunnen maken.

De maandbladen uit de getijdenboeken van de Gebroeders van Lymborch, drie Nijmeegse kunstenaars uit de late middeleeuwen, zijn van een uitzonderlijke kwaliteit en spreken de kijker meteen aan. De drie broers beeldden dagelijkse taferelen af in landschappen geïnspireerd door Frankrijk en/of Nijmegen en omgeving.

De maandbladen zijn in de nieuwe web-applicatie ontdaan van de personages zodat kijkers een leeg landschap zien. Tijdens het werken met de app kun je een leeg maandblad oproepen om daar naar eigen keuze personages in te zetten. Die personages kunnen in perspectief gezet worden door ze kleiner of groter te maken en neer te zetten zoals jij wilt. Gebruikers kunnen zo hun eigen maandblad ontwerpen met zelf gekozen personages.

Educatie: middeleeuwse kunst en de standenmaatschappij
Door de achtergronden te ontdoen van de personages en door de personages apart in een bibliotheek onder te brengen komen verrassende aspecten aan het licht. Deze inzichten zullen gebruikt worden voor een educatief programma. Als leerlingen beter naar de individuele personages gaan kijken, ervaren ze de opvallende verschillen tussen de standen in de middeleeuwse maatschappij. Daarnaast wordt de kunst van de Gebroeders van Lymborch ontleed: hoe kwamen deze taferelen tot stand en wat beelden de diverse personages, objecten, gebouwen en landschapsaspecten uit? Door aspecten zoals kleur, houding, de activiteiten van de personages e.d. te analyseren komen leerlingen tot conclusies over het dagelijks leven in de late middeleeuwen en over de visie van de drie broers op de maatschappij waarin ze leefden en werkten.

Pilot
Tijdens het Gebroeders van Limburg Festival 2018 heeft het publiek voor het eerst de web- applicatie kunnen uitproberen. Jong en oud kon hun creativiteit kwijt in de Stevenskerk op zowel de zaterdag als de zondag van het festival. Gebruikers konden achteraf hun creaties naar zichzelf toesturen als souvenir. Bekijk de web-applicatie pilot hier: gvl.masc.nl

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.