MEE Gelderse Poort zoekt stemmers nominatie Appeltjes van Oranje

In mei 2014 reikt Koningin Máxima voor de twaalfde keer de Appeltjes van Oranje uit, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds selecteerde uit alle inzendingen Informele Netwerk Ondersteuning (INO) van MEE Gelderse Poort als kandidaat voor de finalefase. Het Nederlandse publiek kan voor het eerst meestemmen op zijn of haar favoriet in de regio. De publieksstemmen bepalen de helft van het puntentotaal. MEE Gelderse Poort roept iedereen in de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel op om op hen te stemmen. Dat kan van vrijdag 29 november 09.00 uur tot en met zondag 8 december 2013 op www.oranjefonds.nl/appeltjes

De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die verschillende groepen mensen samen brengen. In 2014 staan de Appeltjes van Oranje in het teken van het thema Samen Meer, met kandidaten die groepen mensen met en zonder een beperking verbinden.

Informele Netwerk Ondersteuning (INO)

Een van de finalekandidaten is het initiatief INO van MEE Gelderse Poort. Dit initiatief verbindt mensen met en zonder beperking door tijdelijk bruggenbouwers (2e jaars studenten van de HAN) in te zetten in hele gewone situaties. Situaties zoals vrijetijdsbesteding, zelfstandig kunnen reizen of een praatje maken met de buren. De bruggenbouwers beslechten drempels door deze mensen met elkaar in contact te brengen maar ook door dit contact op gang te helpen. Door bijvoorbeeld iemand te helpen om uit te leggen wat het hebben van een beperking inhoudt en/of door de eerste keren bij het contact aanwezig te zijn. Op deze manier leren mensen elkaar beter kennen en ontstaat er begrip. Er worden structureel verbindingen gelegd en partijen kunnen samen verder ook als de bruggenbouwer er niet meer is.

Stemmen voor verbinding

MEE Gelderse Poort roept iedereen in de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel op om te stemmen op INO. Projectleider Elsbeth Kamphuis vertelt: “Drempels zijn er om te slechten en vaak kun je meer dan je denkt! INO-studenten zijn maar op één ding uit: zichzelf overbodig maken. Dat is pas echt empoweren: zorgen dat mensen samen verder kunnen. Dat leidt tot minder of zelfs afzien van professionele zorg of voorzieningen. Als we de geldprijs winnen kunnen er nóg meer verbindingen worden gelegd tussen mensen zonder en met beperking.”

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €15.000,- en een bronzen Appeltje van Oranje, gemaakt door Prinses Beatrix. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort zorgt dat kwetsbare burgers – vaak mensen met een (meervoudige) beperking – en hun directe omgeving naar vermogen kunnen (blijven) MEEdoen in de samenleving. Dit doet MEE op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Door de inzet van het informele netwerk en/of (tijdelijke) professionele cliëntondersteuning worden complexe vraagstukken preventief opgelost. Dit levert de samenleving maatschappelijke winst op.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.