Lezing: Werken langs de Waal

Op donderdag 3 november geven architectuurhistoricus Michiel Kruidenier en architectuurfotograaf Thea van den Heuvel een lezing over hun net verschenen boek Werken langs de Waal. Industrieel erfgoed in Nijmegen.

Industriële gebouwen en objecten komen tot leven. Naast de foto’s worden de historische en bijzondere feiten, de huidige functie en de ideeën voor herbestemming beschreven en toegelicht.  Aanvang 19.30 uur. Gratis entree, graag aanmelden via info@dekkervdvegt.nl of 024 3020130.

‘Werken langs de Waal’ toont waarde industriële erfenis

Architectuurfotograaf Thea van den Heuvel en architectuurhistoricus Michiel Kruidenier geven in het boek 24 industriële gebouwen en objecten een gezicht en zwengelen hiermee de discussie aan over herbestemming.

In het boek begint elke categorie en bedrijfstak met een historische inleiding, voorzien van uniek archiefmateriaal. Dat de waarde van deze industriële erfenis inmiddels wordt gezien, blijkt uit de erkenning in 2015: het Europees jaar van het industrieel erfgoed waaraan Nijmegen met het erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’ actief heeft deelgenomen.

Nijmegen was in 1960 de vierde industriestad van Nederland, nu is daar nauwelijks meer iets van over. De meeste gebouwen zijn eind van de twintigste eeuw gesloopt nadat de bedrijven door fusies, faillissementen of overplaatsing naar het buitenland waren verdwenen. Ruim honderd industriële erfenissen staan nog in de stad, maar zijn vaak onbekend. De meeste zijn nu in gebruik als woonruimte, winkel of kantoor, circa dertig zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument.

Het doel van het boek is een discussie op gang te brengen over de grote herbestemmingsopgaven in Nederland in het algemeen en in Nijmegen in het bijzonder, waaronder het Honigcomplex, het slachthuis en de energiecentrale. ‘Het Honigcomplex is inmiddels een creatieve hotspot geworden met honderden jonge bedrijven. Zo’n belangrijke levendige kern kunnen we niet zo maar laten verdwijnen. Diversiteit in een wijk – met verschillende culturen, wonen en werken, historie en vernieuwing – is van grote waarde voor een stad. De discussies in Nijmegen mogen dan ook als een voorbeeld worden gezien voor andere grote steden in Nederland.’

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.