Leden D66 Rijk van Nijmegen kiezen Tom Smit als nieuwe voorzitter

Tom Smit is de nieuwe voorzitter van de Nijmeegse D66-afdeling. Hij volgt daarmee Walther Verhoeven op die de bestuursfunctie niet langer kon combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Smit: ‘Ik ben erg blij dat ik het stokje van Walther mag overnemen en wil er in mijn bestuursperiode voor zorgen dat onze afdeling een leuke en ambitieuze club blijft waar veel mensen bij willen horen. In Nijmegen, maar ook in Berg en Dal, Beuningen en Wijchen.’

Geen onbekende
De 65-jarige Smit was in zijn werkzame leven onder meer actief als directeur van Royal HaskoningDHV. ‘Dat was een geweldige tijd met enorme uitdagingen en kansen. Maar ik ben nog steeds vol energie, loop nog flink hard en ben actief in allerlei organisaties in en rond Nijmegen.’ Smit is geen onbekende in D66-land. Hij werd onder invloed van Jan Terlouw in 1974 lid en was later voor D66 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voorzitter van de afdeling Zoeterwoude. In Nijmegen leerden we hem kennen tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar. De nieuwbakken voorzitter stond toen op plek tien van de kandidatenlijst. ‘Ik ben samen met andere leden in die campagneperiode avond aan avond langs de deuren van Nijmegenaren gegaan. Ik heb daar veel met mensen gesproken, ik heb daar veel verhalen van mensen gehoord over de politiek en wat de politiek voor hen kan betekenen. Er is nog genoeg werk te doen!’

De grootste van Nijmegen
‘De doelstelling is 700 leden? Laten we gaan voor 800!’ De toespraak van Smit voor de leden van D66 Rijk van Nijmegen in het Kulturhus in Beek toont zijn blakende enthousiasme: ‘D66 heeft het erg goed gedaan in de laatste verkiezingen: we zijn in Beuningen van niets naar een plek in het college gegaan, we zijn in Wijchen gegroeid, we hebben in Nijmegen het hoogste resultaat aller tijden gehaald en in Berg en Dal ziet de campagne er goed uit. Dat betekent echter niet dat we op onze lauweren moeten rusten: we moeten ambitieus blijven. We willen in 2018 de grootste partij van Nijmegen zijn. Dan kan ook het linkse blok niet meer om ons heen.’

Naar buiten toe
Smit heeft heel duidelijk voor ogen hoe D66 Rijk van Nijmegen zich verder kan ontwikkelen. ‘De Nijmeegse D66-fractie en het bestuur hebben op de ALV een heel duidelijk beleidsplan neergelegd voor de komende jaren. Ik onderschrijf dat plan volledig. We willen de komende jaren veel meer naar buiten: vergaderen in de wijken, maar ook meedenken en meepraten met problemen en uitdagingen op wijkniveau. Politiek bedrijf je niet enkel binnen de muren van het stadhuis’, aldus Smit. ‘Onze partij is daarvoor ook uit het juiste hout gesneden: democratie begint op straat-, wijk- en buurtniveau. We moeten dichtbij de Nijmegenaren staan, zodat zij D66 op elk moment weten te vinden. Openheid en transparantie staan daarbij centraal. Ik heb er heel veel zin in om er met alle leden voor te zorgen dat D66 in Nijmegen en omgeving een bloeiende vereniging blijft!’

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.