Kristie Lamers plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

Afgelopen woensdag zagen we haar voor het eerst tussen de burgemeester en de griffier: Kristie Lamers, raadslid voor D66 en in de periode 2010-2014 plaatsvervangend voorzitter van de Nijmeegse gemeenteraad. ‘Dat is natuurlijk een enorme eer’, aldus Lamers. ‘Zoals je afgelopen woensdag kon zien, zit ik de raad voor bij onderwerpen die de burgemeester vanuit zijn functie rechtstreeks aan gaan. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan alles op het gebied van openbare orde en veiligheid.’

 

Controleren college
De taak van de plaatsvervangend voorzitter komt voort uit de bijzondere rol van de gemeenteraad, vertelt Lamers: ‘In 2002 is ervoor gekozen om het bestuur van de Nederlandse gemeenten te dualiseren. Dat betekent dat de gemeenteraad en het college sindsdien echt los van elkaar staan, eigenlijk zoals landelijk het parlement en het kabinet. Vanuit die rol is het onze taak als raad om het college te goed te controleren.’

De enige die tussen de gescheiden werelden mag laveren is de burgemeester: ‘De burgemeester is zowel voorzitter van de raad als lid van het college. In dat college heeft hij ook een paar belangrijke portefeuilles’, aldus Lamers. ‘Het zou natuurlijk gek zijn als hij de raad voorzit op het moment dat de raad die portefeuilles bespreekt. Het is daarom dan mijn taak om de raad voor te zitten.’

 

Sterke raad
Het plaatsvervangend voorzitterschap is echter meer dan alleen dat wat we in de raadzaal van Lamers zien: ‘We zijn als raad gekozen door de Nijmegenaren. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Een sterke democratie is alleen mogelijk met een sterke gemeenteraad. Daarom moeten we goed toegerust zijn om het college te controleren.’ Daar werkt Lamers achter de schermen hard aan. ‘Dat doe ik samen met de griffie: samen moeten we ervoor zorgen dat de raad weet waar het college aan werkt en dat we waar nodig kunnen ingrijpen, agenderen, bijsturen, amenderen of vragen kunnen stellen.’

 

Boven de partijen
‘Op het moment dat ik de raad voorzit, ben ik natuurlijk geen D66-raadslid. Dan moet je boven de partijen kunnen staan en de raad als geheel vertegenwoordigen. Ik vind integriteit heel belangrijk’, vertelt Lamers over haar nieuwe rol. ‘Toch komt dit voorzitterschap ook rechtstreeks voort uit mijn D66-lidmaatschap: ik vind het belangrijk dat ook lokaal de democratie goed werkt en denk daar graag over mee.’

 

‘Zeker nu er meer regionaal wordt samengewerkt, moet je als raad scherp blijven en zorgen dat je op de hoogte bent van wat besproken en besloten wordt en je positie continu blijven versterken. Een goede voorzitter is zich daarvan bewust en trekt zich die die democratische waarde van de gemeenteraad aan. Aan die sterke gemeenteraad ga ik de komende vier jaar hard werken.’

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.