Koninklijke onderscheiding voor de heer (Bart) Vaessen voor verdiensten cultuur

De heer L.W.M.G. Vaessen (63), woonachtig in Haps gemeente Cuijk, heeft de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Hij heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn betekenis voor de Nijmeegse samenleving in het algemeen en de culturele sector in het bijzonder.

 

De heer Vaessen was vanaf begin jaren 70 vrijwilliger en later acteur/regisseur bij Tejater Teneeter. Toen dit gezelschap in 1984 opgeheven werd en het jeugdtheater dreigde te verdwijnen uit de cultuurwereld heeft hij er voor gezorgd dat theatergroep KWATTA opgericht werd. Deze groep is nog steeds succesvol en heeft onlangs een internationale prijs gewonnen. Na zijn aantreden als directeur bij de Lindenberg in 1993 heeft hij zich ingezet voor een volwaardige landelijke profilering van de sector kunstzinnige vorming, als vrijwilliger, kwartiermaker en adviseur.

De heer Vaessen heeft het CultureelNetwerkNijmegen opgericht en is nog steeds voorzitter daarvan.

De heer Vaessen is een van de eersten in Nederland die de aanzet heeft gegeven tot wat heden ten dagen Cultuureducatie is gaan heten – culturele activiteiten in het basisonderwijs met name voor kinderen in achterstandssituaties.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.