Koninklijke onderscheiding voor Martien Verwegen


De heer M.H. Verwegen (90) ontving op 16 december 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten onder andere als vrijwilliger en koster in woonzorgcentrum Nijevelt.

De heer Verwegen woont inmiddels ruim 16 jaar in huize Nijevelt en verricht in het woonzorgcentrum sinds hij hier woont vrijwilligerswerk. Vijf jaar lang werkte hij op de verpleegafdeling Libelle waar hij assistentie verleende bij de maaltijdverzorging voor bewoners. Hij zorgde er voor ’s ochtends om 7 uur aanwezig en inzetbaar te zijn voor de bewonerszorg. Zijn eerdere werkervaringen in diverse zorginstellingen en zijn ‘engelengeduld’ komen hier goed bij van pas. Hij schroomt daarbij niet mensen te helpen die niet meer zelfstandig kunnen eten. In het verleden trad hij ook vaak op als Sinterklaas op de verpleegafdeling Libelle.

De heer Verwegen maakt zich al lang zeer verdienstelijk als een soort koster ten behoeve van de kapel in Nijevelt. Hij zorgt dagelijks nauwgezet voor alle huishoudelijke taken die hierbij komen kijken en als er geen bloemen staan, koopt hij ze zelf of zet een boeket dat hij zelf gekregen heeft er neer, onder het motto “dan heeft iedereen er plezier van”. Veel bezoekers waarderen de rust in de mooi verzorgde kapel die echt ‘zijn kindje’ is geworden. En als bewoners van het woonzorgcentrum niet zelf naar de Viering in de kapel kunnen komen, haalt en brengt hij hen terug naar hun kamer met behulp van een rollator of een rolstoel.

De heer Verwegen bezoekt zieke bewoners van Nijevelt en reikt aan hen desgewenst de Heilige Communie uit, wanneer zij dit wensen bidt hij samen met hen.
De heer Verwegen is altijd bereid boodschappen te doen in Nijevelt of elders in de stad als een bewoner daar zelf niet toe in staat is.
De heer Verwegen legt makkelijk contact met bewoners en medewerkers van Huize Nijevelt: hij is vriendelijk, goed gehumeurd, zorgzaam, respectvol, bescheiden en houdt rekening met ieders privacy.

Locoburgemeester Van Hees reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Verwegen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.