Koninklijke onderscheiding Cathy van Beek

Mevrouw drs. C.C. van Beek-Verhagen (61) ontving op 15 november 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten als bestuurder van het Radboudumc en haar maatschappelijke nevenactiviteiten.

Mevrouw van Beek is sinds 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc met de aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid van zorg en Duurzaamheid. In deze functie heeft zij zich sterk gemaakt voor een aantal toonaangevende thema’s waarmee het Radboudumc zich heeft kunnen profileren ten opzichte van andere medische centra. Enkele van deze thema’s zijn; persoonsgerichte zorg en actieve participatie van patiënten, het introduceren van duurzaamheid als belangrijk strategisch criterium voor zorginstellingen in het algemeen en voor het Radboudumc in het bijzonder, en het verstevigen van de positie van verpleegkundigen in het Radboudumc. Naast bovenstaande inspanningen heeft mevrouw Van Beek diverse andere zaken op de agenda gezet zoals het aandacht geven aan diversiteit van patiënten en van zorgverleners. Uitgangspunt is dat iedereen welkom is in het Radboudumc ongeacht aard, geloof, levensovertuiging et cetera. Ook heeft zij bewerkstelligd dat het Radboudumc het predicaat seniorvriendelijk hospitaal heeft ontvangen en heeft zij het niet-roken beleid gestimuleerd. Zij heeft de instelling van ‘principal clinicians ‘ gerealiseerd: een zichtbare erkenning van boegbeelden in de zorg die uitblinken in persoonsgerichte zorg, hun kwaliteit van zorg en in het innovatief denken en werken. Mevrouw Van Beek heeft op succesvolle wijze bijgedragen aan een constructieve, open en positieve relatie tussen Radboudumc en Sint Maartenskliniek, waarbij het verlenen van de beste zorg op de juiste plaats voor de patiënten altijd haar uitgangspunt was.  Daarnaast heeft zij diverse functies voor programmacommissies van ZonMw vervuld (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Zo was zij voorzitter van de stuurgroep Onderzoeksprogramma Sport, vice-voorzitter van de programmacommissie Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en voorzitter van de jury voor de IMDI talentprijs. In al haar functies was zij een groot pleitbezorger om onderbelichte onderwerpen in het gezondheidsonderzoek beter tot hun recht te doen komen. De grote regionale en landelijke maatschappelijke betrokkenheid van mevrouw Van Beek uit zich met name in de diversiteit aan activiteiten en vele nevenfuncties, bezoldigd en onbezoldigd. Zo heeft zij zich regionaal actief ingezet voor diverse ondersteunende activiteiten bij de vluchtelingenopvang op Heumensoord, Wereldlichtjesdag, Kindergasthuis De Boeg op Dekkerswald en het Marikenhuis. Ook als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting De Lindenberg heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering en doorontwikkeling van De Lindenberg, centrum voor de Kunsten in Nijmegen.
Burgemeester Bruls reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Van Beek op 15 november 2017 om ± 16.00 uur tijdens haar afscheidssymposium in de Stadsschouwburg aan het Keizer Karelplein, Nijmegen

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.