Wat kiest Nijmegen op 21 maart?

In Creatief Centrum Nijmegen-Zuid vindt op 5 februari een politiek debat plaats van 19.30 – 21.30 uur. Vertegenwoordigers van CDA, 50 Plus, Stadspartij Nijmeegse Fractie, Groenlinks, SP, PvdA en VVD nemen deel. Het debat wordt georganiseerd door creatieve centra in Nijmegen.

Voor de politiek is het debat een mogelijkheid zich te profileren naar de deelnemers van de creatieve centra. Voor de centra is het een mogelijkheid om op basis van stellingen, te toetsen of hun inzetbaarheid voor de inwoners van Nijmegen blijft aansluiten bij de wensen van buurtbewoners en politiek.

De uitgangspunten van de creatieve centra
De creatieve centra in Nijmegen hebben hun sociale functie als ontmoetingscentrum gecombineerd met het aanbieden van creatieve cursussen en workshops. Ze richten zich met name op buurtbewoners van 18 jaar en ouder die niet aan het arbeidsproces deelnemen. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Elk centrum heeft een eigen, specifieke afspraak met de gemeente. Om deze afspraak te kunnen nakomen, ontvangt elk centrum subsidie en wordt aan de deelnemers van de cursussen en workshops een financiële bijdrage gevraagd.

Eerdere uitspraken van aanwezige politieke partijen
SP: “Wijkbewoners bepalen zelf welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen. We trekken extra geld uit voor amateursport en meer cultuur in de wijken.” Bron: https://nijmegen.sp.nl/

“Ondersteuning voor verenigingen en vrijwilligers, versterking van de handhaving en budgetten en leefbaarheidsplannen voor Nijmeegse wijken. Deze punten vormen de rode draad door het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA Nijmegen.” Bron: www.cda.nl/gelderland/nijmegen/

Eind 2017 zijn de VSP en 50PLUS samengegaan onder de naam 50PLUS Nijmegen. “In de afgelopen jaren zijn veel Nederlanders zich bewust geworden van de bedreigde positie van 50-plussers, gehandicapten en andere kwetsbare groepen in de samenleving.” Bron: https://50pluspartij.nl/nijmegen.

Groenlinks: “De gemeente zorgt ook dat een alleenstaande oudere passende zorg krijgt en helpt iemand in de buurt te zoeken die daarbij kan ondersteunen.” Bron: https://nijmegen.groenlinks.nl/

PvdA: “Zeker zijn van een goed leven in een zorgzame stad”. Bron: https://nijmegen.pvda.nl/

VVD: “Wijkcentra en buurthuizen zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Zij vervullen daarmee een functie in het aanbod van collectieve voorzieningen op het gebied van welzijnszorg.” Bron: https://nijmegen.vvd.nl/

Stadspartij Nijmeegse Fractie heeft haar speerpunten op 25 januari nog niet gepubliceerd via haar website. Een quote van Theo Oteman: “In Dukenburg valt nog heel wat werk te verrichten. Samen met de wijkbewoners en de winkeliers doe ik vrijwilligerswerk om zo een steentje bij te dragen aan het woon- en leefklimaat hier. Zo maken we Nijmegen ook op wijkniveau, in Dukenburg dus, mooier.” Bron:
http://www.stadspartijdnf.nl/theo-oteman/

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.