Jubileum voor Creatief Centrum Nijmegen-Zuid

In 2018 bestaat het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCN-Z) 30 jaar. Een jaar lang wordt dit gevierd met als aftrap op 19 januari een receptie voor genodigden, cursisten en vrijwilligers en een feestelijk etentje voor de vrijwilligers met hun partners.

Creatief Centrum Nijmegen-Zuid biedt, zonder winstoogmerk, bewoners van de wijken Dukenburg en Lindenholt activiteiten op creatief gebied. Daarbij gaat het voor het merendeel om dagactiviteiten voor mensen van 18 jaar en ouder die niet aan het arbeidsproces deelnemen. De activiteiten worden begeleid door 45 enthousiaste vrijwilligers die het plezier dat ze hebben voor hun ‘vak’ doorgeven aan de deelnemers.

Bevlogen vrijwilligers In de loop van 2018 vinden verschillende acties plaats waarmee het Creatief Centrum wil aangeven dat het de inzet van vrijwilligers waardeert.

Het CCN-Z heeft bewezen interessant te blijven voor de buurtbewoners. Het aanbod aan cursussen en workshops past in het tijdbeeld. Zo maakte de hobby ‘Poppen maken’ bijvoorbeeld plaats voor cursussen ‘Omgaan met de I-pad’ en ‘Werken met Windows 10’. Creatieve hobby’s van alle tijden, zoals ‘Tekenen/schilderen’ en ‘Boetseren’, worden aangevuld met meer trendy hobby’s als ‘Glasfusing’ en ‘Zilveren sieraden maken’. Ook biedt CCN-Z onderdak aan een eigentijds ‘Repair Café’. Er is extra aandacht voor senioren, alleenstaanden en zieken en gehandicapten. Bovendien investeert het centrum in mogelijkheden tot samenwerking met Activiteitenplein,Tandem, KION en de Brede School, om zo bij te dragen aan de sociale structuur in de wijken.

Inkomsten
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid ontvangt subsidie van de gemeente Nijmegen. Daarnaast worden activiteiten bekostigd uit de inschrijfgelden van deelnemers (€ 72,- per jaar), opbrengsten van de verkoop van artikelen (zoals kerststukjes tijdens de kersmarkt) en schenkingen. Deelnemers kunnen aan twee hobby’s deelnemen. Gereedschappen en machines voor de hobby’s zijn aanwezig in het centrum. Materialen zoals klei, schilderbenodigdheden en mozaïek-tegels moeten door de deelnemer zelf worden aangeschaft.

Voor meer informatie over de cursussen en workshops van Creatief Centrum Nijmegen-Zuid: www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/. Iedereen kan een afspraak maken voor een gratis proefles via 024-3452113). Adres: Tolhuis 44-44, 6537 PN Nijmegen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.