Inwoners van Wijchen tevreden over kwaliteit Wmo en Jeugd

Inwoners van Wijchen die gebruikmaken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdvoorzieningen zijn tevreden over de geboden kwaliteit in hun gemeente.

Dat blijkt uit een groot klanttevredenheidsonderzoek dat afgelopen zomer in Wijchen en de regio is gehouden. Het onderzoek bestond uit een cliëntervaringsonderzoek (CEO) en uit een Wmo-Benchmark. Wethouder Rob Engels is blij met de uitkomsten. Hij pleit voor verdere verbeteringen en een goede borging voor de toekomst. Het CEO geeft belangrijke informatie over de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo en jeugd(voorzieningen).

In totaal werden in de gemeente Wijchen 1515 klanten aangeschreven voor het onderzoek, dat bestond uit een enquête. In totaal vulden 443 mensen in Wijchen de vragenlijst in. Onder de respondenten zaten 52 jongeren van 15 jaar of ouder en 101 ouders van jeugdige klanten van 14 jaar of jonger. De overige respondenten waren volwassenen die gebruikmaken van de Wmo.

Ruim driekwart van de mensen geeft aan tevreden te zijn over de contacten met het Sociaal Wijkteam, Vraagwijzer en de huisarts. Ook zijn zij positief over het keukentafelgesprek en de wijze waarop zij serieus genomen worden. Ook vragen over de kwaliteit van de hulp en het resultaat ervan worden met een hoog cijfer gewaardeerd (cijfer 8,1).

De waardering in Wijchen voor de geboden jeugdzorg wordt beloond met een 8,0 (ouders van kinderen van 14 jaar of jonger). Jongeren van 15 jaar of ouder geven het cijfer 7,6. Een punt van verbetering is de relatieve onbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts 36% van de Wmo-klanten kent deze onafhankelijke adviseur (overige regiogemeenten scoorden op dat punt lager).

Wmo benchmark

Het tweede onderzoek betrof een zogeheten Wmo benchmark (vergelijkend onderzoek). Deze benchmark geeft inzicht in de voortgang, de resultaten en effecten van het Wmo-beleid in Wijchen. De onderzoekers hebben de situatie in Wijchen vergeleken met de andere regiogemeenten. Dat leidt tot een aantal conclusies. Opvallend is dat de kosten per inwoner in Wijchen gemiddeld lager liggen, maar dat Wijchen in verhouding meer kosten maakt voor maatwerkvoorzieningen. Uit de benchmark blijkt verder dat Wijchense inwoners aangeven actief mee te doen in de samenleving, dat zij zelfredzaam zijn en tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning.

Burgerpanel

De onderzoekers concluderen dat de tevredenheid van mensen in Wijchen over de uitvoering van de Wmo en de Jeugd – in vergelijking met de overige regiogemeenten – groot is. Wethouder Engels van de gemeente Wijchen stelt daarover tevreden te zijn. “De mooie resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn er zeker nog niet. We moeten de huidige kwaliteit goed borgen. Allereerst door elk jaar dit soort onderzoek te blijven doen. Maar ook door specifiek met onze inwoners te klankborden. Zo gaan we begin volgend jaar een burgerpanel samenstellen”, aldus Engels.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.