Inwoners Wijchen leveren bijna 2.500 kg vuurwerkafval in

Donderdagmiddag heeft wethouder Paul Loermans vier iPad mini’s uitgereikt. De gemeente heeft deze verloot onder de inwoners die afgelopen maandag hun vuur-werkafval inleverden. Ongeveer 100 inwoners leverden in totaal bijna 2.500 kilo-gram vuurwerkafval bij de gemeentewerf in.

De vier winnaars zijn:
Ruben Boontje (195 kg ingeleverd)
Familie Neyenhuis (4 kg ingeleverd)
Avalon Plomp (87 kg ingeleverd)
Isabella van der Wielen (45 kg ingeleverd)

Inzameling vuurwerkafval
Om te voorkomen dat er veel vuurwerkafval op straat blijft liggen na de Nieuwjaarsnacht, heeft de gemeente Wijchen deze actie georganiseerd. Voor Oud en Nieuw heeft de gemeente haar inwoners opgeroepen vuurwerkafval op te ruimen en in te leveren bij de gemeentewerf. De brandweer heeft bij de jaarlijkse vuurwerkvoorlichting op scholen, de speciale vuurwerk afvalzakken uitgedeeld en verteld over de actie. Ook bij de verkooppunten van vuurwerk in Wijchen, de Boerenbond en Tuinwereld, zijn de zakken uitgedeeld en is aandacht aan de ac-tie geschonken.

Er waren vanzelfsprekend een aantal voorwaarden aan de actie verbonden. Het vuurwerkaf-val moest goed natgemaakt ingeleverd worden en kinderen onder de 12 konden het afval al-leen onder begeleiding van een volwassene inleveren. Voor iedere kilogram die werd ingele-verd, kreeg men een lot. Uit de circa 2.500 loten zijn de vier winnaars geloot.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.