Huishoudens in Heumen krijgen papiercontainer

Vanaf volgend voorjaar wordt het oud papier en karton in de hele gemeente voortaan huis-aan-huis ingezameld. Hiervoor krijgen bewoners van laagbouwwoningen in de loop van volgend jaar een aparte container voor het gescheiden inzamelen van oud papier en karton. Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen, eventueel gezamenlijk, een papiercontainer aanvragen als daar ruimte voor is.

Tot nu toe werd oud papier in de gemeente op verschillende manieren ingezameld. In Heumen, Overasselt en Malden worden de brenglocaties opgeheven. De gemeente blijft voor deze nieuwe methode van papierinzameling gebruik maken van de verenigingen om de containers huis-aan-huis te legen.

Restafval verminderen
De gemeente wil het restafval verminderen. In het milieubeleidsplan is daarom vastgelegd dat in 2016 de hoeveelheid restafval per inwoner moet afnemen tot onder de 50 kilogram. Om dit te bereiken richt de gemeente de inzameling van restafval in op gescheiden afvalstromen. Hiermee wordt het gemakkelijker om huisvuil te scheiden en tevens moeilijker om het niet te doen.

De nieuwe methode van papierinzameling is de eerste serviceverbeterende maatregel. De gemeente verwacht per inwoner vijf kilo papier en karton meer in te zamelen. Dit is vergelijkbaar met het inzamelresultaat van de gemeente Beuningen waar twee jaar geleden de papiercontainer is ingevoerd.

Meer informatie
U ontvangt in de loop van volgend jaar een brief met meer informatie over de huis-aan-huis inzameling van papier en karton. Hierin leest u ook wanneer deze nieuwe vorm van papierinzameling precies van start gaat.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.