Heumen: Open Monumenten Dag in aantocht & Regionaal werkbedrijf

Op zondag 14 september is de landelijke Open Monumenten Dag. Het thema is dit jaar ‘Op Reis’. Het OMD Comité Heumen heeft voor deze dag een gevarieerd programma voor u samengesteld om kennis te maken met het Heumens erfgoed en onze lokale geschiedenis.

Maar liefst 22 monumenten in de gemeente openen gratis hun deuren voor het publiek. Zo kunt u bijvoorbeeld de molens en kerken bezoeken, de Bagijnenhoff in Heumen en De Tempel in Overasselt. Musea de Muse, het Marishuis en de Lage Hof zijn gratis toegankelijk. Er zijn fototentoonstellingen ingericht in Malderburch, de Zweef-Inn, Terp, Lage Hof en Ons Huis. U kunt lezingen bijwonen over Jac Maris, het vroegere Maasveer Nederasselt-Grave en bedevaarten. Tenslotte kunt u
nog genieten van de boerderijententoonstelling in de Lage Hof.

Inzet van vrijwilligers
De gemeente Heumen ondersteunt de Open Monumenten Dag van harte. Door de inzet van de leden van het Erfgoedplatform gemeente Heumen en talloze inwoners die ons erfgoed koesteren, lukt het om in onze gemeente jaarlijks een Open Monumenten Dag te organiseren.

Programmaboekje
Meer informatie over de Open Monumenten Dag kunt u vinden in het programmaboekje. Deze is de komende weken gratis te verkrijgen. Let op de raamaffiches bij de ophaaladressen. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Erfgoedplatform: www.erfgoedheumen.nl.

Regionaal Werkbedrijf

Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, waaronder Heumen, een nieuw regionaal Werkbedrijf. Aanleiding voor het bouwen van een werkbedrijf is de komst van de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 maakt deze nieuwe wet gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het Werkbedrijf worden werkzoekenden aan werk geholpen. Ook Breed gaat deel uitmaken van het Werkbedrijf. Daarvoor hebben de colleges van b&w in de regio een aantal uitgangspunten vastgesteld.

Deze uitgangspunten gaan over de gelijke functie van Breed en die van het Werkbedrijf: arbeidsbemiddeling, met als doel zoveel mogelijk mensen aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Ook is een uitgangspunt dat de budgetten van Breed en het Werkbedrijf voorlopig gescheiden blijven om goed zicht te houden op de resultaten van beiden. Verder is de organisatievorm van het Werkbedrijf leidend voor de onderdelen van Breed die opgaan in het Werkbedrijf. Alle raden in de regio kunnen op de uitgangspunten hun wensen en bedenkingen kenbaar maken.

Besluitvorming
De uitgangspunten worden op donderdag 11 september besproken in de raadscommissie Welzijn. De gemeenteraad besluit op donderdag 2 oktober of zij de uitgangspunten kunnen onderschrijven.

Op zoek naar werk? Actiecentrum Heumen Werkt!

Vanaf maandag 8 september is het Actiecentrum Heumen Werkt weer geopend. Het Actiecentrum is er voor iedereen die woont in de gemeente Heumen en op zoek is naar werk.

U kunt bij ons vacatures zoeken in kranten en op internet, sollicitatiebrieven schrijven en vooral veel van elkaar leren. Het Actiecentrum is elke maandag open van 14.00 tot 16.00 uur in de kantine van het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak binnenlopen. U bent van harte welkom!

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met reïntegratieconsulente Patty van der Knaap, via telefoon: 14 – 024 of e-mail: pvdknaap@heumen.nl.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.