Het leven volgens Kierkegaard | Lezing en gesprek door filosofen Rob Compaijen en Onno Zijlstra

“Kierkegaard behoort tot de meest eigenzinnige en boeiendste schrijvers van de negentiende eeuw. Dit is een magistraal boek.” NBD|Biblion over Stadia op de levensweg

In Stadia op de levensweg werkt de Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855) zijn visie uit op de drie fases die de mens doorloopt in zijn ontwikkeling naar werkelijk mens-zijn: het esthetische, het ethische en het religieuze stadium. Stadia op de levensweg werd onlangs opnieuw vertaald en uitgegeven door Damon.


Onno Zijlstra
, filosoof en vertaler van Stadia op de levensweg, geeft een inleidende lezing. Filosoof Rob Compaijen (Universiteit Antwerpen) gaat in op het doel van de ontwikkeling die Kierkegaard.  Daarna gaan beide sprekers met elkaar in gesprek over de actualiteit en de relevantie van Kierkegaards ideeën in onze tijd. Liesbeth Jansen, programmamaker bij het Soeterbeeck Programma, is gespreksleider.

Woensdag 25 juni 2014, 19.30 – 21.30 uur, Collegezalencomplex Radboud Universiteit

Stadia op de levensweg is filosofie in romanvorm: het eerste hoofdstuk is een lofzang op de romantische liefde en beschrijft het eerste stadium waarin de mens vooral op zichzelf gericht is.

Het tweede hoofdstuk is een verdediging van het huwelijk. Hierin wordt het tweede stadium beschreven waarin de mens rekening gaat houden met anderen.

Het derde deel van Stadia bestaat uit een dagboek en een commentaar hierop. De commentator verwijt de schrijver van het dagboek, die gekweld wordt door schuldgevoelens, dat hij het religieuze stadium nog niet heeft bereikt omdat hij de overgave niet bezit. Dit laatste deel van Stadia wordt wel gezien als een autobiografisch relaas.

 

Deelname € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

www.ru.nl/sp/kierkegaard

Dit is een programma van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.