Herinrichting van het Hatertse en Overasseltse vennengebied afge-rond

Eind 2014 is de herinrichting van het Hatertse en Overasseltse vennengebied afge-rond. Dit heeft geleid tot een mooi en open gebied dat is veiliggesteld voor de toe-komst. Zo kunnen ook volgende generaties genieten van de rijke natuur met natte heide, bos en gezonde vennen.

De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen genomen om het ernstig verdroogde ven-nengebied te herstellen. Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, bewoners en de gemeenten Heumen en Wijchen hebben nauw samengewerkt bij de verdro-gingsaanpak. In totaal is zo’n 35 hectare bos omgevormd naar heide. Daarnaast is de in-richting van het vennengebied rigoureus aangepakt. Nu al is een grote landschappelijke ver-andering zichtbaar. Gaandeweg zal het grondwaterpeil zich herstellen en de oorspronkelijke natuur zich ontwikkelen. Naar verwachting duurt het enkele jaren voordat de volledige schoonheid van het gebied zichtbaar is.

Geen tweede fase boskap
Recentelijk heeft de provincie vastgesteld dat het vennenproject goed is afgerond. Daarom is het vennengebied van de lijst van verdroogde natuurgebieden in Gelderland afgehaald. Een tweede uitvoeringsfase van grootschalige boskap is niet meer aan de orde. Alleen in het ka-der van beheer en onderhoud zal er af en toe gekapt worden. Het is nu van belang dat het ingezette natuurherstel doorzet en behouden blijft. Dit vraagt om een goede monitoring en beheer. De provincie heeft toegezegd hierin verantwoordelijkheid te nemen. Met Staatsbos-beheer zijn langjarige afspraken gemaakt over de monitoring van natuurdoelen en de finan-ciering van het benodigde beheer.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.