Grote meerderheid gemeente voor Windpark Nijmegen-Betuwe

De gemeenteraad van Nijmegen heeft geschiedenis geschreven door bijna unaniem in te stemmen met de komst van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het besluit betekent tevens de start van het eerste echt coöperatieve windmolenpark waarin burgers rechtstreeks kunnen participeren in bouw en rendement van windmolens.

 

Op woensdagavond 1 oktober stemden 37 van de 39 Nijmeegse gemeenteraadsleden in met het bestemmingsplan Buitengebied Valburg – 16 (Windturbines A15). Het afgelopen jaar zijn concrete plannen gemaakt om deze windturbines volledig coöperatief te ontwikkelen. Het windpark wordt een initiatief van, voor én door burgers voor duurzame energievoorziening met een goed financieel rendement. De tijd is hier rijp voor en we zijn dan ook blij met de steun van de gemeenteraad van Nijmegen.

 

Al jaren zijn er plannen in Nijmegen voor windenergie. Al in 1996 zijn de eerste plannen gemaakt voor de realisatie van een windpark in de gemeente Nijmegen. Om uiteenlopende redenen zijn de plannen telkens uitgesteld en aangepast, om nu bijna twee decennia later vanuit een burgerinitiatief toch bewaarheid te worden.

 

De volgende stap is dat de coöperatie WindpowerNijmegen participaties gaat verkopen aan mensen uit de regio, die net als de huidige leden geloven in het opwekken van eigen duurzame windenergie. Tegelijkertijd worden de plannen voor de technische realisatie van de windmolens afgerond, waarbij deze mogelijk onderdeel zullen worden van een breder en zeer innovatief duurzame energieconcept.

 

Het echte werk kan beginnen, een energievoorziening realiseren waarmee we bijdragen aan de ambities om Nijmegen in 2045 energieneutraal te laten zijn.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.