GroenLinks: Zorg voor zorg

De negen gemeenten in de Regio Nijmegen trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg. Uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.

De zorgaanbieders worden gevraagd om in hun offerte handige combinaties te maken van zorg voor verschillende doelgroepen in de gemeente. Zo kan er efficiënter en dus goedkoper gewerkt worden. Maar niet alleen het geld telt. De zorgleveranciers worden vanaf 2015 beoordeeld op de kwaliteit van de dienstverlening, samenwerking met andere zorg- en welzijnspartijen op wijkniveau, op innovatief vermogen en de aanpak voor het betaalbaar houden van de zorg. Door innovatie op te nemen als gunningscriterium krijgen ook kleine, innovatieve aanbieders de kans mee te doen.

Raadslid Cilia Daemen: “De voorbereiding op de decentralisaties die op ons afkomen, zijn in volle gang. Ondanks de bezuinigingen zijn de voortekenen goed en we hebben daarom het vertrouwen dat bewoners die zorg nodig hebben, dat nog steeds krijgen’. Ook het ministerie is van mening dat de regio Nijmegen goed op schema ligt. Een groot compliment voor onze wethouder Bert Frings.

Dit originele bericht is te lezen op de GroenLinks website van Nijmgen 

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.