GroenLinks Nijmegen: Benut braakliggende grond en leegstaande ruimte beter

In de afgelopen jaren zijn grote nieuwbouwprojecten gepland, maar door de neergang in de woningmarkt blijven veel terreinen en panden langer dan gedacht onbenut. GroenLinks Nijmegen pleit ervoor om de braakliggende grond en leegstaande ruimte tijdelijk beter en anders te bestemmen. Op sommige plekken in de Waalsprong word hiermee al een begin gemaakt. Dit kan ook elders in de hele stad worden toegepast.

GroenLinks Nijmegen dient binnenkort het initiatiefvoorstel Tijdelijk Anders èn Beter Bestemmen in. Dit roept de gemeente op beschikbare gronden, waarop weliswaar een bestemming ligt, maar waarvan deze bestemming niet op korte termijn wordt gerealiseerd, ter beschikking te stellen voor een tijdelijke invulling. De lege en ongebruikte plekken in de stad zouden zo kunnen worden ingevuld met natuur, stadslandbouw, cultuur, natuurspeeltuinen en andere culturele en sociale voorzieningen. De gemeente kan op die manier zonder extra investeringen burgers in staat te stellen zelf hun stad mede in te richten. Terreinen ongebruikt laten liggen kost ook geld en geven vaak veel ergernis in een wijk of buurt.

GroenLinks-fractielid Walter van der Cruijsen: “Wij weten dat mensen met elkaar als ze de kans krijgen prachtige dingen kunnen maken. Het is daarom belangrijk voor GroenLinks dat niet de gemeente zelf, maar de burgers van onze stad hiertoe initiatieven kunnen nemen. Op die manier betrek je burgers bij het vinden van oplossingen in hun directe omgeving en bied je zo mogelijkheden om op de korte termijn de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen.”

Om dit mogelijk te maken moet de gemeente burgers inzicht geven in de beschikbaarheid van deze terreinen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van een tijdelijke bestemming.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.