GroenLinks: ‘Maatwerk nodig bij horecaregels’

Wat GroenLinks Nijmegen betreft hoeven studentenverenigingen en sportclubs de biertap niet iedere dag klokslag middernacht dicht te gooien. De partij pleit voor maatwerk in de drank- en horecaregels.

Het college van B en W wil vanaf 1 januari een strikt onderscheid aanbrengen tussen commerciële horeca en andere plaatsen waar alcohol geschonken wordt. Commerciële cafés mogen ’s nachts zo lang open blijven als ze willen. ‘Paracommerciële horecagelegenheden’ zoals sportkantines en lokalen van studentenverenigingen mogen alcohol schenken van 12.00u tot middernacht.

GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt: “Het college lijkt vooral geluisterd te hebben naar de belangen van commerciële horecabedrijven. Met bijvoorbeeld studentenorganisaties is geen overleg geweest. En dat terwijl het evident is dat de nieuwe schenktijden juist voor studentenverenigingen zeer ingrijpend zullen zijn. Ook sportclubs willen graag een dag per week langer alcohol kunnen serveren.”

Hij pleit ervoor om in goed overleg met de verschillende stichtingen en verenigingen te komen tot werkbare regels. Daarin kunnen ook afspraken gemaakt worden over alcoholmatigingsbeleid.

Omdat iedere gemeente per 1 januari over een drank- en horecaverordening moet beschikken, wil GroenLinks het collegevoorstel aanpassen. Dat moet het mogelijk maken dat sportclubs één dag per week de bar een uur langer open te houden. Voor studentenverenigingen wil GroenLinks de openingstijden met vier uur verlengen. Reinhoudt: “Dat sluit beter aan bij het studentenleven. ’s Middags zitten studenten nog in colleges of in de UB. Pas later op de avond begint het uitgaansleven. Daarom mag ’s nachts tot vier uur de tap open.”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.