GroenLinks: Geen fraudeur, toch boete

Sinds januari 2013 geldt de fraudewet. Een wet die is bedoeld om fraude met uitkeringen hard aan te pakken. Ook GroenLinks wil dat echte fraudeurs worden aangepakt, maar vindt voorop staan dat de gemeente fatsoenlijk en respectvol met inwoners omgaat. Buitensporig hoge boetes en strenge sancties voor mensen die door onmacht en overmacht niet aan de strakke administratieve regeltjes kunnen voldoen, zijn onwenselijk.

Raadslid April Ranshuijsen: ‘Het is goed dat echte fraude wordt bestreden, maar uit onderzoek blijkt nu dat het niet op tijd of correct doorgeven van gegevens vaak komt door onkunde, overmacht of fouten van de overheid zelf. Mensen krijgen daarvoor onnodig zware boetes, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. De gemeente moet eerst kijken naar de oorzaak van een situatie en beoordelen of opzet in het spel is. Iemand die onopzettelijk een fout maakt zou niet beboet moeten worden. Daar bereiken we enkel mee dat mensen in de problemen komen.

De Nationale Ombudsman presenteerde op 4 december 2014 het rapport ‘Geen fraudeur, toch boete’. Uit dit rapport blijkt dat de Fraudewet, die fraudebestrijding met uitkeringen en gedragsverandering als doel heeft, zijn doel vaak voorbij schiet. Stapeling van sancties bij onmacht en overmacht leiden tot wantrouwen en zorgen voor onnodig grote problemen. Daarnaast zorgt de wet niet voor een extra pakkans van echte fraudeurs.

GroenLinks wil graag weten of in Nijmegen ook mensen onterecht beboet zijn en om hoe veel personen dit gaat. Daarom zijn er vragen gesteld aan het College van B & W. April Ranshuijsen: “Als blijkt dat de conclusies uit het rapport ook in Nijmegen van toepassing zijn, dan moeten we daar snel maatregelen tegen nemen. GroenLinks vindt dat onkunde of fouten in het proces niet meteen moet leiden tot boetes, maar dat we een passende oplossing moeten vinden. We hebben het immers over een groep die het niet breed heeft en voor wie een relatief klein geldbedrag een enorm probleem kan zijn.”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.