Gemeenten werken samen aan versterking regio

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen en de Rabobank hebben het initiatief genomen gezamenlijk de economische en sociale kracht van de regio in beeld te brengen onder de naam Rijk van Nijmegen 2025. Het beoogde eindresultaat is een aantal concrete projecten op het gebied van ‘Werk, innovatie en onderwijs’, ‘Wonen en leefbaarheid’, ‘Zorg en welzijn’ en ‘Duurzaamheid’. Dit ter versterking van de individuele gemeenten en de regio Rijk van Nijmegen in z’n geheel.

Er is veel potentie in het Rijk van Nijmegen en de uitdaging is deze voldoende te benutten. Dit blijkt ook uit verschillende sociaaleconomische onderzoeken. De urgentie om hier op regionaal niveau aan te gaan werken en kansen te verzilveren, is hoog. Rijk van Nijmegen 2025 is een toekomstgericht traject om het Rijk van Nijmegen op sociaal en economisch gebied nog beter op de kaart te zetten.

De samenleving denkt mee

Het traject bestaat uit een sociaaleconomisch onderzoek, waarna in iedere betrokken gemeente een dialoogsessie plaatsvindt met belangstellenden uit de betreffende gemeente. Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties verkennen welke kansen en uitdagingen prioriteit krijgen en welke projecten en initiatieven waardevol zijn. Inwoners en ondernemers zijn straks de kartrekkers van deze initiatieven.

Dialoogsessie Beuningen

De dialoogsessie van de gemeente Beuningen vindt plaats op 14 april van 19.30 uur tot 22.30 uur bij Afvalenergiecentrale ARN, Nieuwe Pieckelaan 1 in Weurt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deelname aan de dialoogsessies door  te mailen naar gemeente@beuningen.nl Het maximaal aantal deelnemers is vijftig. De concrete uitkomsten van Rijk van Nijmegen 2025 worden begin juni verwacht. Dat is tevens het startmoment. Kijk op www.rabobank.nl en zoek op “Rijk van Nijmegen 2025” voor meer informatie over het initiatief.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.