GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Nijmegen Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o. - 1 (Herstelbesluit)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijmegen Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o. - 1 (Herstelbesluit)’ aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.Op 5 april 2023 is het bestemmingsplan 'Nijmegen Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o.' gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn zes beroepen ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van de ingekomen beroepsschriften heeft de gemeente aanleiding gezien een herstelbesluit te nemen om een aantal omissies in het hiervoor genoemde bestemmingsplan te herstellen. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijmegen Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o. - 1 (Herstelbesluit)’ wordt hier invulling gegeven. De wijzigingen zijn beschreven in hoofdstuk 10 van de toelichting op het bestemmingsplan. InzageHet plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP33001-ON01 ZienswijzeIn de periode van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nijmegen. Bekijk alle Bekendmakingen Nijmegen in .

https://nijmegenleeft.nl/bekendmakingen-nijmegen/

Deel dit bericht:

Redactie Nijmegenleeft

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nijmegenleeft. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nijmegen.

Gerelateerde berichten