GEMEENTEBLADMozartstraat 29 Nijmegen: uitbreiden van de kelder en het realiseren van 2 koekoeken - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Gepubliceerd op: 13-12-2023Omschrijving: uitbreiden van de kelder en het realiseren van 2 koekoeken (Mozartstraat 29 Nijmegen)Activiteiten: Bouwen; Zaaknummer: W.Z23.107504.01Product: omgevingsvergunningOntvangst: 29-09-2023Verlengingsbesluit verzonden: 15-11-2023Definitieve beschikking verzonden: 11-12-2023Definitieve beschikking ter inzage gelegd: 13-12-2023Einddatum bezwaartermijn: 22-01-2024Soort: Vergunning verleendUw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 12 december 2023 tot en met 22 januari 2024.Toelichting: Bent u het niet eens met ons besluit?U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat.Stuur hiervoor binnen 6 weken een brief naar gemeente Nijmegen. Stuurt u de brief niet op tijd? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld. Zet in de brief in ieder geval het volgende: - Uw naam en adres; - De datum; - De beslissing waarmee u het niet eens bent; - Waarom u het niet met de beslissing eens bent; - Uw handtekening. Stuur de brief naar: College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG NijmegenZet op de envelop en de brief duidelijk het woord ‘Bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift kunt u ook sturen via de website van de gemeente Nijmegen. Gaat u hiervoor naar ‘diensten’ ‘klacht, bezwaar en beroep’ ‘bezwaar maken, beroep instellen’.Dringende situatieHet kan tot 18 weken duren voordat u een beslissing over uw bezwaar ontvangt. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat ons besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening. U doet dat zo: - U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een kopie. - Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. U vraagt dus om een voorlopige voorziening. - Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw bezwaar naar: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland Sector Bestuursrecht Postbus 9030 6800 EM Arnhem Let op! U betaalt administratiekosten (griffierechten) als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.Meer informatieU kunt na de verzenddatum van dit besluit de documenten met informatie over het besluit bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer. De stukken van deze procedure zijn niet (meer) digitaal raadpleegbaar. U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar omgevingsloket@nijmegen.nl onder vermelding van het zaaknummer waarvan u de stukken wilt inzien.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nijmegen. Bekijk alle Bekendmakingen Nijmegen in .

https://nijmegenleeft.nl/bekendmakingen-nijmegen/

Deel dit bericht:

Redactie Nijmegenleeft

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nijmegenleeft. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nijmegen.

Gerelateerde berichten