Gemeente Nijmegen mag afvalstoffenheffing afschaffen

De landsadvocaat stelt dat de gemeente Nijmegen de afvalstoffenheffing geleidelijk mag afschaffen. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen dat de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen worden opgevangen vanuit de algemene middelen. Bijvoorbeeld via de opbrengst van de OZB. Volgens de landsadvocaat kan worden verdedigd dat hier geen belasting afhankelijk van winst, inkomen of vermogen wordt geheven. Ook voldoen de plannen aan de eisen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De landsadvocaat was door de gemeente gevraagd om de voorgenomen veranderingen op juridische houdbaarheid en de beginselen van behoorlijk bestuur te toetsen. Zoals in het coalitieakkoord beschreven, zou de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd geleidelijk afgeschaft moeten worden vanaf 2015. Dat wil zeggen dat in 2017 uiteindelijk de afvalstoffenheffing voor alle inwoners is afgeschaft. Nijmegenaren blijven wel betalen voor de groene vuilniszak (93 cent). Hiermee is er nog steeds een stimulans om afval te scheiden.

De opbrengst afvalstoffenheffing die met de afschaffing verdwijnt, wordt in de voorgenomen plannen vanaf 2015 ondergebracht in de OZB voor woningen. Ook hier met een overgangsperiode van 3 jaar. Dat betekent concreet dat huurders minder lokale lasten betalen en verhuurders meer. Voor woningeigenaren geldt dat woningeigenaren met een woning die minder dan twee ton waard is minder worden belast en woningeigenaren met duurdere woningen meer gaan betalen.

Voor huiseigenaren met een huis dat rond de twee ton waard is, zou dat kunnen betekenen dat zij minder dan een euro per maand meer gaan betalen. Bij een huis van rond de drie ton gaat het om enkele euro’s per maand. Huurders gaan er een paar euro per maand op vooruit.

Daar waar het gaat om bedrijven verschuift in de plannen geleidelijk het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden van huurder naar de verhuurders. Voor de eigenaar die tevens gebruiker is van een bedrijfspand levert het geen verandering in de lasten op. Voor huurders van bedrijfspanden levert de verschuiving een lastenverlichting op omdat zij geen OZB gebruikersdeel meer betalen. Deze verschuiving is ook te zien als een efficiencyslag (er is maar één aanslag nodig in plaats van twee voor gebruiker en eigenaar) en het is een extra prikkel om leegstand tegen te gaan.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.