Gemeente Heumen deelt 6 Koninklijke onderscheidingen uit

Op vrijdag 25 april 2014 reikt burgemeester Paul Mengde zes Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Heumen.

1 .
Naam De heer dr. A.B. (Arie) van Vugt

Woonplaats Malden

Geb.datum 30 maart 1955

 

Graad: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Motivering:
Arie van Vugt is hoogleraar geweest bij het UMC St. Radboud met als leeropdracht Traumatologie en hij was daarvoor bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zijn ware passie is de traumazorg. Arie van Vugt is een van de grondleggers van de traumachirurgie zoals op dit moment in Nederland wordt toegepast. Dankzij zijn inzet zijn er protocollen geschreven, is de hulpverlening van ambulance en traumahelikopters zoals die nu werkzaam zijn in Nederland opgericht en toegepast.

Binnen zijn vakgebied als traumachirurg is Arie van Vugt toonaangevend geweest; hij wordt zowel in het binnenland als in het buitenland geroemd om zijn kennis en kunde. Hij heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in de eerste opvang en behandeling van de ernstig gewonde patiënt. Als praktiserend medicus heeft hij met een ontembaar fanatisme in honderden levens positief ingegrepen.

Bijzonder te vermelden is dat Arie van Vugt een grote interesse heeft voor het reilen en zeilen van de traumacentra binnen de ziekenhuizen waarvoor hij gewerkt heeft. Hoe lang zijn dag ook is, hij neemt altijd een kijkje bij binnenkomst en vertrek op de werkvloer.

 

2.

Naam De heer C.P.M. (Cor) Gerrits

Woonplaats Overasselt

Geb.datum 30 april 1954

 

Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Motivering:
Met groot enthousiasme, betrokkenheid en humor zet Cor Gerrits zich geruime tijd en vol overgave in voor de dorpsgemeenschap van Overasselt. Hij wordt omschreven als een bijna onmisbare vrijwilliger voor zowel sportvereniging “De Overasseltse Boys” als voor de carnavalsvereniging “De Strandjutters” in Overasselt.

In 1996 is Cor begonnen als vrijwilliger bij de voetbalvereniging “De Overasseltse Boys” Dit doet hij met veel enthousiasme en zeer intensief. Hij is een bekende en trouwe verschijning op Sportpark de Passelegt; hij is bijna altijd aanwezig en bezig op de velden van het sportpark. Naast de onderhoudswerkzaamheden is hij vijf jaar lang leider geweest van het 2e elftal. Bovendien is Cor Gerrits ruim tien jaar verantwoordelijk als bestuurslid voor het onderhoud van de velden en gebouwen. Mede dankzij zijn inzet zijn er tweemaal renovaties gerealiseerd.

Bij de carnavalsvereniging “De Strandjutters” is Cor Gerrits al meer dan vier decennia een gewaardeerd vrijwilliger. Hij is bestuurslid geweest, hij nam plaats in de “Senaat” en was hij lid van het “Pronkzittingcomité”. Ook was hij voorzitter van het “15-jaar comité”

Zijn onbaatzuchtige inspanningen in combinatie met een aanstekelijke humor worden door de leden van beide verenigingen zeer gewaardeerd.

 

3.

Naam De heer prof. dr. ir. R.E.C.M. (Rob) van der Heijden

Woonplaats Malden

Geb.datum 25 december 1956

 

Graad: Officier in de Orde van Oranje Nassau

Motivering:

De heer Rob van der Heijden geldt internationaal als expert op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, in het bijzonder met betrekking tot verkeer, vervoer en infrastructuur. De rode draad bij zijn wetenschappelijk werk is al vanaf het begin van zijn loopbaan de verbinding met de maatschappij. Hij mag gekenmerkt worden als het tegendeel van de wetenschapper in de ivoren toren: naast wetenschappelijke theorievorming is het voor hem steeds vanzelfsprekend zijn kennis in dienst te stellen van onze omgeving en om te zetten in praktische en bruikbare adviezen.

Vanaf 2001 is Rob van der Heijden als hoogleraar Planologie verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2008 werd hij vice-decaan met de portefeuille onderzoek en tevens directeur van het facultaire onderzoeksinstituut Institute for Management Research (IMR). Sinds 2011 is hij decaan van deze faculteit.

Gedurende zijn academische loopbaan heeft de heer Van der Heijden op het gebied van internationale wetenschappelijke planologie en binnen de universitaire wereld vele bestuurlijke functies vervuld en heeft hij vanuit deze functies veel adviezen gegeven aan overheids- en publieksorganen. Bestuurlijke en coördinerende werkzaamheden lopen als een rode draad door zijn loopbaan.

Het gaat hem om het zoeken naar de meest leefbare oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Immers, de inrichting van de openbare ruimte richt zich niet alleen op de fysieke ruimte, het gaat om de best mogelijke inrichting voor het leven en werken van mensen. Hij stelt zich ten doel om juist deze brede benadering bij alle betrokkenen en belanghebbenden in en bij de besluitvorming en de afwegingen die daarin gemaakt moeten worden, onder de aandacht te brengen.

 

4.

Naam De heer R.J.G. (Rob) Danen

Woonplaats Heumen

Geb.datum 23 januari 1949

 

Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Motivering:
Met groot enthousiasme, betrokkenheid en hulpvaardigheid zet Rob Danen zich geruime tijd en vol overgave in voor de dorpsgemeenschap van Heumen. Hij heeft zich vanaf de jaren tachtig ontplooid tot een bijna onmisbare vrijwilliger. Dankzij hem zijn veel oude tradities die kenmerkend zijn voor een hechte dorpsgemeenschap in stand gebleven. Nooit doet men tevergeefs een beroep op zijn inzet; hij staat voor iedereen klaar om hand- en spandiensten, onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden te verrichten die ten goede komen voor de Heumense samenleving. De vrijwillige inzet van Rob Danen komt ten goede voor de volgende instellingen en instanties:

De dorpsvolière Heumen, dorpspomp Heumen, St. Georgiusgilde Heumen, carnavalsvereniging “De Raore Schutters”, Staatsbosbeheer Rijk van Nijmegen Zuid (als werknemer en als vrijwilliger), parochie “De Twaalf Apostelen”. Zijn diverse inspanningen worden door de lokale bevolking zeer gewaardeerd.

 

5.

Naam Mevrouw T.J.E.A. (Terrence) Alwicher

Woonplaats Malden

Geb.datum 2 oktober 1946

 

Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Motivering:
Terrence Alwicher heeft vanaf 1994 een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse kennisoverdracht en kennisvergaring van edelsteenkunde (Gemmologie).

Met veel enthousiasme en liefde voor het vak heeft zij na de afronding van haar opleiding tot gemmoloog een platform opgericht waar wetenschappelijk gediplomeerde edelsteenkundige hun kennis konden delen en afgestudeerden contact konden houden. Terrence Alwicher is vanaf de oprichting voorzitter van een vereniging die in de loop der jaren onder haar leiding is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met meer dan honderd leden en donateurs van diverse pluimage.
Haar grote drijfveer was om kennis op grote schaal naar Nederland te halen. Dit deed zij en doet zij nog steeds door jaarlijkse symposia te organiseren, waarvoor zij sprekers uit heel Europa uitnodigt om informatie te delen met vakgenoten en een ieder die daar kennis van wil nemen.

Mede dankzij de goede contacten die Terrence Alwicher met de diverse onderzoeksinstituten opbouwde, krijgt de vereniging alle medewerking vanuit het buitenland om de geïnteresseerden in Nederland op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van Gemmologie.

 

6.

Naam Mevrouw P.R.M.T. (Petra) Thijssen – Van der Staaij

Woonplaats Malden

Geb.datum 18 mei 1955

 

Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Motivering
Petra Thijssen zet zich 25 jaar in voor de dorpsgemeenschap in Malden en omgeving. Zij is het boegbeeld als het gaat om de organisatie en viering van Koninginnedag en nu Koningsdag in Malden. Bijzonder is dat zij vanaf de oprichting van het Oranje Comité in Malden onafgebroken de functies van voorzitter, secretaris én penningmeester heeft vervuld. In de periode dat het Oranje Comité gelieerd was aan de Stichting Malden Promotion heeft Petra Thijssen een grote bijdrage geleverd als penningmeester en later als voorzitter/secretaris bij de organisatie van de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse.
Bovendien is Petra Thijssen van bijzondere waarde voor de Stichting Heemkunde Malden. Binnen deze stichting heeft zij tot op heden diverse bestuurlijke functies vervuld. Naast deze bestuurlijke functies gebruikt zij haar organisatorische talenten voor de organisatie van diverse tentoonstellingen en lezingen.

Zij wordt bij meerdere activiteiten omschreven als “spin in het web”, zowel binnen de verschillende instellingen, als ook daarbuiten. Zo is zij als afgevaardigde van de Stichting Heemkunde Malden benoemd tot lid van het coördinatieteam van het Erfgoedplatform Heumen en vervult ze haar organisatorische en bestuurlijke taken bij de Commissie Grondzaken van het Wijkplatform Hoogenhof in Malden met verve.

 

 

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.