Gemeente Berg en Dal gaat tekort Wmo en Jeugd terugdringen

De gemeente wil het tekort binnen 4 jaar terugdringen zodat de inkomsten en uitgaven voor Wmo en jeugd vanaf 2022 weer in evenwicht zijn. Om dit te bereiken is de komende jaren een besparing nodig van 1 miljoen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor het plan Grip op Kosten Sociaal Domein 2018-2021 uitgewerkt. Hierin staan alle maatregelen en investeringen waarmee het college wil besparen. De bezuinigingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van zorg en hulp voor inwoners. Het voorstel is de besparingen te halen uit efficiënter werken en meer lokale samenwerking tussen hulp- en zorgverleners. En hulp vindt bij voorkeur thuis in de vertrouwde eigen omgeving plaats. Daarnaast wil het college meer en beter inzetten op hulp- en zorgverlening in een vroeg stadium. Hiermee kunnen hogere zorgkosten later worden voorkomen. Ook wil het college (langdurige) specialistische en dure zorg zoveel als mogelijk beperken en voorkomen.

De gemeenteraad neemt op 27 september een besluit over het voorstel van het college. Wmo en Jeugd De gemeente Berg en Dal regelt voor haar inwoners de hulp- en zorgverlening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdzorg. Hieronder valt onder andere huishoudelijke hulp, dagbesteding en vervoersvoorziening. Om de hulp te realiseren krijgt de gemeente jaarlijks een bijdrage van de rijksoverheid.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.