ChristenUnie en SGP willen ondersteuning voor gezinsbedrijven

De fracties van de ChristenUnie en de SGP willen dat gezinsbedrijven niet met extra lasten geconfronteerd worden bij de invoering van het nieuwe plussenbeleid van de Provincie Gelderland.

Bedrijven die van oudsher het landschap hebben bepaald als drager van de landschappelijke kwaliteit worden nu geconfronteerd met een stevige kostenpost om mee te kunnen gaan in de noodzakelijk schaalvergroting. Op dit punt zullen beide fracties woensdag met een gezamenlijk amendement komen.

Veehouderijbedrijven in Gelderland die willen uitbreiden moeten, als het aan de provincie ligt, straks een extra geldbedrag betalen om daarmee te zorgen voor meer mogelijkheden voor verduurzaming of voor inpassing in het landschap.

Het beleid zorgt ervoor dat grote boerenbedrijven meer ruimte krijgen om uit te breiden, maar voor kleinere bedrijven betekent het vooral meer financiële lasten. ‘Door schaalvergroting staan kleine gezinsbedrijven erg onder druk. Wij vinden het belangrijk dat ook kleine boerenbedrijven een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien’, aldus Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) en Bennie Wijnne (SGP). Woensdag spreken Provinciale Staten over het plussenbeleid van de Provincie.

De ChristenUnie geeft aan dat ze de uitgangspunten van het beleid ondersteunen, maar dat in de uitwerking een vergissing is gemaakt: ‘We hebben van boeren een bijdrage in de verduurzaming van de sector gevraagd. Investering in het reduceren van uitstoot van fijnstof en ammoniak of in het verbeteren van dierenwelzijn. Helaas heeft de provincie ervoor gekozen om dit uit te drukken in een financiële bijdrage, in plaats van effecten op milieu en dierenwelzijn,’ aldus Vreugdenhil.

De SGP steunt de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid zich te ontwikkelen en in te spelen op een duurzame toekomst. ‘Die mogelijkheden moeten er ook voor kleinere gezinsbedrijven blijven. Zij verdienen een extra steuntje in de rug’, aldus Wijnne.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.