Evenementen mogelijk bij NYMA

Evenementen mogelijk bij NYMA

Vanaf komend voorjaar is het mogelijk om evenementen te organiseren op het voormalige fabrieksterrein van de NYMA in Nijmegen-West. Om ervoor te zorgen dat dit op een prettige en veilige manier gebeurt, heeft het College van burgemeester en wethouders een aantal tijdelijke regels en richtlijnen vastgesteld.


De gemeente werkt aan een nieuwe invulling van het NYMA-terrein: het moet een plek worden voor vrijetijdsbesteding, creatieve industrie en sport en spel. Met evenementen wil de gemeente de levendigheid en functie van NYMA alvast versterken.
Net als voor andere evenemententerreinen in Nijmegen geldt voor NYMA een puntensysteem. Afhankelijk van duur, dagdeel en geluidsniveau wordt een puntenaantal bepaald per evenement. Die punten gaan af van het totaal aantal punten dat het terrein per jaar kan besteden. Op die manier blijft er voldoende ruimte voor een flexibele invulling van het programma, terwijl tegelijk het woongenot in de omliggende wijken wordt bewaakt. 
Voor NYMA zijn 360 punten beschikbaar, wat vergelijkbaar is met tien geluidsdagen. Daarnaast geldt een eindtijd van 23.00 uur op weekdagen en 24.00 uur op dagen voorafgaand aan een weekend- of feestdag. In het totaal mag een evenement per dag niet langer dan tien uur duren. Ook zijn eisen rondom andere zaken, zoals vluchtwegen en verkeersstromen vastgelegd. 
De regels zijn van tijdelijke aard, omdat de uiteindelijke functie van het gebied nog niet bekend is. Wanneer het terrein een meer definitieve invulling krijgt, worden de tijdelijke regels en randvoorwaarden geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Meer informatie: nymanijmegen.nl.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.