Eerste verkeerslichten met wachttijdvoorspellers geplaatst

Als onderdeel van de reconstructie van de Stijn Buysstraat zijn op 8 juni de eerste verkeerslichten met wachttijdvoorspellers in gebruik genomen. Op de fietslichten wordt met lichtstipjes steeds afgeteld tot het licht op groen springt. De nieuwe verkeerslichten worden ook nog geplaatst op de singels, het Keizer Traianusplein, het Quackplein en bij nog twee andere kruispunten op de Graafseweg.

De vervanging van de verkeerslichten is vervroegd, omdat Rijkswaterstaat in 2018/2019 aan de slag gaat met de renovatie van de Waalbrug. Tijdens de renovatie van de brug zal per rijrichting maar één rijstrook beschikbaar zijn. Door het vervangen van de verkeerslichten en de software kunnen de nieuwste technieken worden ingezet. Zo kan tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug flexibeler worden ingespeeld op het verkeersaanbod.

Voor fietsers betekenen de nieuwe verkeerslichten een verbetering omdat ze voorzien worden van extra detectielussen, drukknoppen en wachttijdvoorspellers. Op de singels worden gelijktijdig met de vervanging van de verkeerslichten ook de kruispunten aangepast. Er is dan meer opstelruimte voor fietsers en voor en na ieder kruispunt komen doorsteken naar de ventwegen.

Hierdoor worden de kruispunten overzichtelijker en kunnen voetgangers en fietsers comfortabeler en veiliger oversteken. Op het Quackplein wordt de vervanging van de verkeerslichten gecombineerd met een verbetering van de voetgangers- en fietsoversteken. De vervanging van de verkeerslichten gebeurt in fasen en moet in het voorjaar van 2018 zijn afgerond.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.